Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски взе участие в конференция на тема „Доверие и трансформация: устойчиви здравни системи за бъдещето“, проведена по случай 15-та годишнина от приемането на Талинската харта. Международният форум, организиран съвместно от Регионалния офис на СЗО за Европа и Министерството на социалните въпроси на Естония, се проведе на 12-13 декември 2023 г. в Талин.

Основната цел на конференцията бе да лансира визия за нови и интегрирани здравни системи, които отчитат ключовите роли на пациентите и здравните работници, като отговорят на техните притеснения и потребности. Целта е определена съобразно значително променения през последните 15 години геополитически, социален и икономически контекст.

Доц. Околийски бе поканен като специален коментатор в панелна сесия, посветена на темата „Борба със стигмата в областта на психичното здраве“. Той представи примерите за успешни подходи за справяне със стигмата в областта на психичното здраве и сподели конкретни практики, които се прилагат на национално ниво.

В своето изказване зам.-министърът акцентира, че през последните години се наблюдава ясно изразена политическа воля за приоритизиране на психичното здраве като тема от изключителна важност на национално, регионално и глобално равнище. Той подчерта, че усъвършенстването на националната политика в тази област е ангажимент и на Министерството на здравеопазването на Република България. „България работи решително за постигане на съвременен подход към психичното здраве на национално ниво, включително чрез включване на всички отговорни институции в процесите (образование; социална политика; правосъдие), както и чрез осъществяване на инвестиции и реформи в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и в активно сътрудничество със СЗО.“., коментира още доц. Околийски.

В рамките на международната конференция, заместник-министърът проведе разговор и на тема „Спешна медицинска помощ под натиск“, на която бяха обсъдени предизвикателствата и възможните мерки за преодоляването им в тази област.

Конференцията приключи с приемането на Декларация за резултатите, с която участниците препотвърждават залегналите в Талинската харта ценности – солидарност, равенство и участие като основни за постигане на стабилни и устойчиви здравни системи.

Сподели в: