Върни се горе

Утре, 22 февруари зам. министърът на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова започва обиколка в страната във връзка с усвояването на европейски средства от болниците. До края на седмицата тя ще посети 10 държавни болници УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен, МБАЛ "Христо Ботев" АД – Враца, "МБАЛ - Русе" АД, МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - В. Търново, МБАЛ "Св. Марина" ЕАД – Варна, "МБАЛ - Бургас" АД, "УМБАЛ - Ст. Загора" ЕАД,          МБАЛ „Проф. Киркович” – Ст. Загора, УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД – Пловдив, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – Кърджали. Целта на срещите е да се окаже помощ на лечебните заведения при изготвянето на проектните предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

Общият размер на средствата, които ще се усвоят е 148 млн. лв. От тях 126 млн. лв. (85 %) се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и около 22 млн. лв. (15 %) от националния бюджет. За държавните болници са предвидени 79.9 млн. лв. от тези средства. Останалите ще се изразходват за медико-социалните домове в страната и за обновяването на лъчеапаратурата. Максималният размер за всеки един от проектите за болниците е от 5 до 10 млн. лв. Средствата трябва да се използват за ремонт, реконструкция и оборудване.

За финансиране ще могат да кандидатстват близо 20 болници. С тези средства ще се подпомогне преструктурирането на болничната система у нас. Финансирането ще се използва за изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. В момента подобни болници има само в София, Варна и Пловдив. Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона на страната – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен. По този начин всеки човек в страната ще има достъп до качествено и модерно лечение.

В средата на тази година се очаква  да започне нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв. 100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. за останалите 178.

Сподели в: