Върни се горе

Мерки за повишаване квалификацията на медиците, работещи в акушеро-гинекологичните структури, засилване на контрола, подобряване на координацията и комуникацията между лечебните заведения с АГ структури, с различни нива на компетентност – тези теми обсъдихме по време на днешната среща на тема управление на риска в съвременното акушерство и гинекология, която се проведе в Университетската акушеро-гинекологична болница „Майчин дом”, организирана от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Това посочи пред медии заместник-министърът на здравеопазването д-р Александър Златанов. На срещата присъстваха представители на Министерството на здравеопазването, на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, на държавни болници с акушеро-гинекологични структури, както и на Експертния съвет по акушерство и гинекология към министъра на здравеопазването.

„Изключително важна е субординацията между отделните лечебни заведения, между многопрофилните и университетските болници и комуникацията с републиканските консултанти. Важно е, когато лекарите в дадена болница имат необходимост, веднага да потърсят помощта на съответния републикански консултант по акушерство и гинекология, за да получи конкретната пациентка възможно най-добрата медицинска помощ“, обясни д-р Златанов.

„Срещи като настоящата са изключително полезни и трябва да бъдат регулярни, доколкото основната цел, около която всички се обединихме, е повишаване на квалификацията и осигуряване на продължаващо обучение на акушерките и работещите в областта на родилната помощ колеги.“ Това посочи директорът на УАГБ „Майчин дом“ проф. д-р Иван Костов.

Сподели в: