Върни се горе

„Основните принципи, които се следват при прилагането на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения са отчетност, отговорност, адекватност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност“. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева по време на представянето на единен Стандарт за финансово управление на държавните болници пред Комисията по здравеопазване към НС, в изпълнение на Решение на Народното събрание от юни 2017 г.

В стандарта са дефинирани изисквания към управлението на болниците, свързани със сключване на нови договори, недопускане на увеличение на  просрочените задължения в сравнение с предходната година. Въвежда се и изискването обществените поръчки над определен праг да се съгласуват с МЗ.

„Проблемът не е само финансов, той се отразява и върху качеството на лечението на пациентите и работата на медицинския персонал“, посочи зам.-министър Начева. По думите ѝ не трябва да се допускат нови случаи като тези с болниците в Ловеч и Враца.

„Настоящият стандарт има за цел подобряване на финансовото състояние на държавните лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества с над 50% държавно участие“, коментира още зам.-здравният министър. От думите ѝ стана ясно още, че МЗ ще предложи на болниците и принципи, на базата на които да бъде формирана работната заплата.

 „Просрочията на държавните болници с над 50% собственост на МЗ към края на тази година са 155 млн. лв. Наблюдава се тенденция за тяхното увеличаване спрямо същия период на предходната година“, посочи Жени Начева. Половината болници нямат просрочени задължения.

Министерството на здравеопазването ще предложи на местните власти ако искат да използват тези стандарти и в общинските лечебни заведения.

В отговор на депутатски въпрос зам.-министър Начева заяви, че министърът на здравеопазването е поел ангажимент в края на месец май да бъде готов с новия здравноосигурителен модел.

Сподели в: