Върни се горе

„Настоящият екип на Министерството на здравеопазването е извел като основен приоритет в работата си реалния старт на Националната информационна здравна система /НИЗС/. Ако работата на изпълнителите върви по план, до края на годината ще имаме първи резултати от реализирането на очертаните модули. Това е първата стъпка към развитието на електронното здравеопазване“. Това заяви заместник-министър Жени Начева при откриването на 14-тa Национална конференция по е-Здравеопазване.

Министерството на здравеопазването вече е обявило три обществени поръчки, които обхващат 9 от дейностите по проекта за изграждане на НЗИС. Първата поръчка има три обособени позиции: за разработване на необходимите регистри за изпълнението на НЗИС, сред които са регистъра на ражданията и раковия регистър; за разработване на подсистема за електронни административни услуги, което ще улесни всички потребители на здравните системи; както и за изграждане на здравно-информационен портал. Към момента участниците могат да подават своите оферти по обособените позиции.

Обявена е обществена поръчка и за разработване и въвеждане на национални номенклатури, които са задължителни по отношение на медицинската информация и обмяната ѝ в реално време. В момента информацията се събира и обработва на месечна или тримесечна база. Останалите обособени позиции по тази обществена поръчка са свързани с разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време; разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС – това, което ще интегрира отделните системи; както и подсистема за идентификация и автентикация. Назначена е комисия, която да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира подадените оферти.

Третата обявена обществена поръчка е за изграждане на единно национално електронно медицинско досие, електронен здравен запис и за изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление. За тези два модула също е назначена комисия, която предстои да оцени офертите.

Предстои да бъдат обявени и поръчки, свързани с контрола върху качеството на разработките на изброените по-горе системи, стана ясно още от думите на зам.-министър Начева.

„Има и редица други направления, които ще надграждат Националната информационна здравна система – системи за проследяване движението на лекарствата, централизирани поръчки, които ще регламентират контрола върху разхода за лекарства и медицински изделия“, посочи още зам.-здравният министър. По думите й всички тези системи ще бъдат свързани и това ще позволи всеки човек да има достъп и проследимост върху изразходването на публичните средства за здравеопазване.

В откриването на конференцията участваха още европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, държавният секретар в Министерство на здравеопазването на Румъния Дан Думитреску, както и водещи медицински специалисти.

Сподели в: