Върни се горе

 

Днес, 25 февруари, заместник-министърът на здравеопазването инж. Слави Пачалов предаде на Военномедицинска академия седем апарата от висок клас за инвазивна и неинвазивна дихателна вентилация. Респираторите, с производител Philips Respironics, могат да бъдат използвани като стационарни и като транспортни. До средата на март, с всекидневни доставки в лечебните заведения, ще бъдат разпределени всички 136 апарата от този вид, закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.003-0001-С03 „Борба с COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Проектът предвижда 94 лечебни заведения в страната да получат общо 453 респиратора, като от тях вече са доставени 258, а останалите ще бъдат предадени до края на март. Техниката е от особено значение за провеждането на лечение при пациенти с тежко протичане на COVID-19.

Основната цел на проект BG16RFOP001-4.003-0001-С03 „Борба с COVID-19“ е подобряване капацитета на обществените здравни институции за справяне със заплахата от COVID-19 чрез осигуряване на апаратура за лечение на болни с COVID-19, на диагностикуми за първична и потвърдителна диагностика на коронавирусна инфекция, както и на лични предпазни средства.

В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването вече предостави на структури в системата на здравеопазването над 3,7 млн. маски (хирургични и специализирани -  тип KN95),  над 2,3 млн. еднократни калцуни, 200 хил. защитни очила,  100 хил. еднократни защитни гащеризони,  60 хил. защитни гащеризони за многократна употреба, 150 хил. чифта еднократни калцуни тип-ботуш, над 20 хил. литра дезинфектант, 6 лабораторни апарата за автоматична екстракция и 144 хил. комплекта тестове за диагностика на COVID-19.

Проект BG16RFOP001-4.003-0001-С03 „Борба с COVID-19“ е с общ бюджет от 40 439 291 лв., безвъзмездна финансова помощ.  

Проект: BG16RFOP001-4.003-0001-С03 „Борба с COVID 19“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Сподели в: