Върни се горе

Зам.-министърът на здравеопазването проф. Иван Миланов се срещна с държавния секретар на Министерството на здравеопазването на Словения д-р Иван Ержен. В срещата участваха началникът на политическия кабинет на министъра г-жа Даниела Пантова и директорът на дирекция „Европейски въпроси и международна дейност” г-н Веселин Делчев.  

Заместник-министър Миланов и д-р Ержен обсъдиха функционирането на здравните системи на двете страни и необходимостта от провеждане на реформи. Проф. Миланов информира д-р Ержен за приоритетите на управленския екип в областта на здравната реформа. Подчертано беше, че изготвянето на актуализирана национална здравна карта и приемане на необходимите медицински стандарти ще гарантират постигане на качество в медицината, въз основа на ясни и общоприети научни критерии. Целта е да се издигне професионализмът и да се подобри качеството на медицинската дейност.

Предстои преструктуриране на лечебните заведения за активно лечение. След изготвяне на националната и регионалните здравни карти, по обективни критерии ще се прецени специализацията на болниците на високо, средно или ниско ниво, подчерта проф. Миланов. По време на разговора бяха обсъдени и реимбурсацията на лекарствените продукти, възможностите за доплащане на медицинските услуги, националните модели на здравно осигуряване и здравноосигурителните пакети.

Д-р Ержен се срещна и с главния държавен здравен инспектор на страната д-р Тенчо Тенев. В срещата участва и д-р Снежана Алтънкова – директор на дирекция „Планиране и управление на общественото здравеопазване”. Обсъдени бяха въпроси, свързани с работата на структурите по опазване на общественото здраве в двете страни. Д-р Тенев запозна госта с дейностите и функциите на регионалните инспекции. На разговора бяха обсъдени и въпроси, свързани с надзора на заразните болести.

В програмата на д-р Ержен са включени и посещения в Националния център по заразни и паразитни болести, Университетската специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” и  Националния център по опазване на общественото здраве.

Сподели в: