Върни се горе

В абсолютни цифри бюджетът на регионалните здравни инспекции (РЗИ) за разходи за персонал тази година е увеличен от 25 млн. лв. на близо 30 млн. лв., това означава, че предвидените средства, които трябва да бъдат усвоени за увеличение на възнагражденията са с 1/6 повече. Това каза зам.-министър Бойко Пенков на среща с представители на здравните инспекции. „Всички тези пари вече са преведени по бюджетите на РЗИ и хората ще получат полагащото им се“, подчерта д-р Бойко Пенков.

Той обясни, че причината, поради която служителите на РЗИ не могат да получат 18%-то увеличение, е с чисто нормативен характер. Проблемът е, че процедурата за увеличение на възнаграждението, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, е обвързана с атестационната оценка. Оценките обаче са присъдени през месец януари тази година и за съжаление те са такива, че на много места не позволяват увеличението да надхвърли 10%. Поради тази причина министерството обмисля работещите в РЗИ да получат полагащото им се под формата на допълнително материално стимулиране (ДМС). Това стана ясно от думите на зам.-министъра.

Представителите на РЗИ изразиха притеснението си относно принципите и евентуалните изкривени практики при формирането на допълнително материално стимулиране. В тази връзка д-р Бойко Пенков пое ангажимент МЗ да извърши спешен анализ както на заплатите по нива на персонал, на присъдените атестационни оценки, които са определящи за увеличението на възнагражденията, така и на вътрешните правила за формиране на трудовото възнаграждение във всяко РЗИ. „По отношение на правилата за допълнително материално стимулиране – ще направим опит да обърнем пирамидата, така че не ръководните кадри да получават най-голямо ДМС, а то да отива за работещите на терен“, беше категоричен д-р Бойко Пенков. Анализът ще покаже и основателно ли е притеснението на служителите на РЗИ, че на места има свръх голяма концентрация на ръководен състав, за сметка на оперативен персонал.

Зам.-министърът коментира и неспазването на Наредбата за командировките на държавните служители. Той подчерта, че предстоят проверки и там, където се установят нарушения,  ще има санкции.

Сподели в: