Върни се горе

 

„По график предаваме още 20 от общо 170-те компютърни конфигурации, които осигуряваме за всеки от филиалите на 27-те центъра за спешна медицинска помощ у нас по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС). С днешната доставка изцяло обезпечаваме 130 от филиалите с нова техника. Остават още 40 структури, които ще получат компютърни конфигурации до края на м. април 2021 г.“. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването инж. Слави Пачалов, който посети Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, за да се запознае на място с текущото изпълнение на договора за осигуряването на техниката.

Пред медии заместник-министърът коментира, че в рамките на проекта трябва да бъдат обучени 6 892 служители от системата на спешна медицинска помощ, в т.ч. лекари, професионалисти по здравни грижи и шофьори на линейки от центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях, както и работещите в спешните приемни отделения на държавните болници. Успешно преминали практическите и теоретични курсове вече са 1 402-ма души.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е със срок на изпълнение до 30 септември 2021 г. и с общ бюджет от 7 млн. лв. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.  

 

Сподели в: