Върни се горе

 

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков участва в заключителната пресконференция за отчитане на резултатите от изпълнението на проектите по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Пред присъстващите заместник-министър Ненков изрази признателността на здравно министерство към донорите на Програмата – Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Финансирането на здравната ни система е такава, че проектите и програмите с външно финансиране са ключов инструмент за осигуряване на модерна апаратура и достъп до качествени и навременни диагностика и лечение, до здравни услуги и обучения, за които иначе трудно бихме могли да отделим средства. Благодаря на Световната здравна организация за подкрепата, която ни оказваше при изпълнението на проектите, защото съвместните усилия на всички заинтересовани страни направиха възможно днес да отчетем изпълнението на Програмата като успешно, подчерта още заместник-министърът.

На събитието присъстваха представители на Световната здравна организация, администрацията на Министерския съвет, бенефициенти по проекти, представители от неправителствени организации и др.

По Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ са реализирани 29 проекта и една малка грантова схема. Общата стойност на Програмата възлиза на 15 782 353 евро, а размерът на гранта е 13 415 000 евро, от които  финансиране  от  ЕИП - 5 650 000 евро, финансиране от НФМ - 7 765 000 евро и национално съфинансиране в размер на 2 367 353 евро.

В изпълнение на Програмата са доставени над 400 високотехнологични медицински апарата за пренаталната диагностика и неонаталните грижи.

Изграден е модел на уеб-базиран имунизационен регистър, както и регистри за редки болести и диабет. Разработена е електронна система на източниците на електромагнитните полета (ЕМП), като е осигурена измервателна апаратура и софтуер за оценка на ЕМП.

Реновирани и оборудвани са 16 отделения на болници и специализирани центрове за психични заболявания, проведени са информационни кампании за намаляване на стигмата и дискриминацията спрямо хората с психични заболявания.

Реновирани или новосъздадени са 8 центъра за работа с деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства. Обучени са над 150 медицински специалисти за работа с деца с увреждания и над 900 членове на семейства на деца от целевите групи.

Предоставени са здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с фокус върху ромското население Проведено е “Обучение за родители” за над 1600 лица. Проведени са над 2000 прегледа и над 3500 консултации.

Предоставена е финансова подкрепа по малка грантова схема на 135 студенти, докторанти и специализанти от ромски произход за покриване на годишните такси за обучение и ежемесечните им стипендии. Проведени са обучения по застъпничество.

Повече информация за реализираните по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве" дейности можете да откриете в прикачената презентация.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Сподели в: