Върни се горе

Източник: Информационна агенция "Фокус"

 

Ние все още не можем да разберем достатъчно, че крайната цел на една здравна система е да постави пациента в центъра. Това каза заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров по време на Международната научна конференция "Основни права и медицинско право".

"Медицинското право е една много тясна част от системата на здравеопазването. В последните 20 години се превръща в неотменна важна част от системата. То има няколко аспекта, които искам да засегна. Първият от тях е нормативната база - законова и подзаконова, в която много от участниците тук са работили активно. След кардиналите промени в системата през периода 1998-2001 до 2003 година - когато нормативната база беше променена, перманентната реформа , а и необходимостта от промени, доведе до множество промени в нормативните актове. За съжаление част от тях бяха необмислени, бяха под давление на конкретни интереси, без участието на съответните специалисти в правната общност. През последните 3 години - от 2018 година насам, нормативната база - законодателната и подзаконовата, заприлича на чист законодателен нихилизъм. Множество промени в нормативни актове, под давление на определени интереси на хора, които нямат никаква правна култура, използване на закони- най-вече Закона за бюджета на касата, за внасяне на десетки промени във фундаментални закони в здравната система. По този начин се избягваше и мнението на медицинската и правната общност. Избягваше се обсъждането им в Правна комисия, Здравна комисия, всичко минаваше през Бюджетната. За съжаление дори Конституционният съд не успя да спре тази практика. Силно се надявам, че с вашето мнение, с това, което излиза като послание от специалистите по медицинско право, тази практика ще спре", каза още той.

Д-р Петров подчерта, че се надява това да спре, тъй като щетите не могат да бъдат коригирани с години: "Оттук нататък се надявамм това действително да спре, тъй като вече добре виждаме щетите, които нанася това нещо и как с години не могат да бъдат коригирани".
Като втори аспект на медицинското право той определи взаимоотношенията между отделните участници в здравната система, а като трети - правата на пациента.

"Вторият аспект на правото за взаимоотношенията на отделните участници в здравната система. Това дава богато пиле на действие във всяко отношение. Става въпрос за лечебни заведения, съсловни организации, касите и застрахователите, Министерството. Третият аспект обаче е правата на пациента. Ние все още не можем да разберем достатъчно, че крайната цел на една здравна система е да постави пациента в центъра. В този смисъл това е една недостатъчно развита част от взаимоотношенията между пациента и останалите участници в системата", посочи зам.-министърът.

"Очевидно тази криза и очакването за някакви други последствия поставят остро въпроса за баланса между защитата на общественото здраве и индивидуалните права. Това до голяма степен е проблем на медицинското право", допълни той.

 

 

Сподели в: