Върни се горе

Мит е, че държавата не прави нищо за онкоболните, според председателят на АПОЗ Евгения Адърска

    Националният противораков план вече е изготвен. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев на пресконференция по повод Световния ден за борба с рака – 4 февруари. Планът съдържа три направления. Едното от тях е свързано с медицинските дейности, които включват няколко програми за скрининг и превенция на онкологични заболявания. Второто направление включва проектите за обновяване на медицинската апаратура. Третото направление включва информационни кампании, чиято цел е да привлече обществото да сътрудничи във водените противоракови политики. Заместник-министър Вичев подчерта, че реално в България вече се работи по изпълнението на Националния противораков план като даде за пример програмата за първична профилактика на рака на маточната шийка, проектът „Спри и се прегледай“ и реализирането на инвестиционните проекти по Средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването. 
    От старта на програмата за ваксиниране срещу рак на маточната шийка, в рамките на два месеца са имунизирани 4 578 момичета на 12-годишна възраст, което представлява 14% обхват на целевата група. Според д-р Минчо Вичев голяма роля за борбата с онкологичните заболявания има и проектът „Спри и се прегледай”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 19 558 281,73 лева. В рамките на изпълнението му ще бъдат извършвани безплатни скринингови прегледи за рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и рак на дебелото и правото черво.  Реалното стартиране на скрининговите прегледи се очаква да започне в началото на месец март тази година. 
    Заместник-министърът на здравеопазването отбеляза, че ключов момент в борбата с онкологичните заболявания имат и инвестициите, които се правят в модернизирането на лечебните заведения и закупуването на високотехнологична апаратура за ранна диагностика. Той припомни, че по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. страната ни ще усвои 148 млн. лв. за тази цел. „До края на 2013 година коренно ще се промени обликът на всички центрове, които се занимават с лечението на онкологични заболявания в страната“, каза зам.-министърът.   
    Председателят на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) Евгения Адърска подкрепи политиката на Министерството на здравеопазването в борбата с раковите заболявания като посочи, че твърденията, че държавата не прави нищо за онкоболните е мит. По думите й процесът на развиване на антираковата политиката в България не е спирал.

Сподели в: