Върни се горе


НОВИТЕ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА С ЕДИН МЕСЕЦ ОТСРОЧКА
   РИОКОЗ започва тематични проверки  от началото на следващата година  

 

 

Пушенето на закрити обществени места ще се допуска, ако обособените помещения за тази цел са изолирани с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати. Това гласи Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места. Тя беше приета днес от Министерски съвет.
Изискванията в наредбата за условията, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места са изцяло в синхрон със Закона за здравето. Места, в които може да се пуши ще могат да се разкриват в хотели, хижи, ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, кораби, гари, летища, в офисите. Тези помещения обаче трябва да са по-малки от частите, в които не се пуши. Освен това в тях трябва да има добра механична вентилация. Помещенията за пушачи трябва да са отделени и с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати от тези за непушачи. На вратите им трябва да има и специални табели, които да показват, че са помещения за пушачи, както и че пребиваването на младежи до 18 години в тях е забранено. По-специален режим се въвежда за заведенията за хранене и развлечения, които са с площ по-малка от 50 кв. м. В тях собственикът трябва да избере дали ще се пуши или не, и да постави съответната табела на входната врата.

 

Новите условия влизат в сила един месец след обнародването на наредбата в Държавен вестник. Структурите на МЗ по места - РИОКОЗ, започват тематични проверки дали правилата се спазват от началото на 2011 г. Санкциите за нарушителите са регламентирани в Закона за здравето.  Глобите за едноличните търговци са от 300 до 1500 лв., а за юридически лица от 500 до 10000 лв. Със санкция от 50 до 300 лв. се наказват физическите лица.

 

 

Сподели в: