Върни се горе

На сайта на Министерство на здравеопазването е публикуван за обществено обсъждане проектът за законодателни изменения за намаляване цените на медикаментите, които покрива НЗОК. Те обхващат мерките, които министърът на здравеопазването предложи в края на миналата седмица:
 
А. Закон за здравното осигуряване:
1. Вписване в преходните и заключителни разпоредби, че цените, на които НЗОК ще покрива медикаментите, прехвърлени от МЗ няма да надвишават цените им от 2010 г.
Тази промяна ще даде възможност да се върнат ниските стойности на лекарствата за хормонална терапия,за редките болести и имуносупресорите, които бяха прехвърлени от 1 март 2010 г. към здравната каса и чиито цени се вдигнаха до 3-4 пъти. Също така ще предотврати възможността да се покачат цените на останалите лекарства за онкологични заболявания, които от тази година плаща НЗОК вместо МЗ и които се осигуряват чрез търгове в болниците. Очакваният финансов ефект е в рамките на 10-15 млн. лв. или средно над 50% отстъпка за всеки от тези медикаменти.
2. Даване на възможност на НЗОК да договаря отстъпки от пределната стойност на лекарствата в позитивния списък не само за 100% платените медикаменти, които нямат аналог, а за всички. Изключително важно е да се създаде и механизъм, който да стимулира компаниите да предлагат такива.
Тези две мерки ще позволят да се понижат цените не само на медикаментите, чиито цени през миналата година бяха вдигнати, а и на останалите лекарства, които плаща НЗОК. От това се очаква положителен финансов ефект не само за НЗОК, но и за пациентите.Б. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина:
1.Скъсяване на едногодишния срок, в който компаниите са длъжни да посочат намалението на цените на лекарствата си от позитивния списък, ако има такова в други страни. Въвеждане и на имуществени санкция, ако не спазят това свое задължение.
По този начин ще се стимулират производителите да оповестяват понижаването на цените на медикаментите си.
2. Увеличаване на държавите, с които се сравняват цените на лекарствата от позитивния списък у нас. В момента в България за всяко лекарство от позитивния списък се регистрира най-ниската цена от всички, които се плащат с държавни средства в 13 европейски страни. Идеята е към тях да се прибавят още три, които са извън ЕС – Македония, Сърбия и Турция. По този начин ще се даде възможност за по-добър контрол върху цените на компаниите, които не изнасят лекарства в ЕС.
 
С приемането на тези промени от Народното събрание цените на всички медикаменти, които бяха прехвърлени към НЗОК през миналата година от МЗ ще се върнат на старите си нива. Освен това ще се даде възможност за допълнителен контрол и понижаване на цените на всички лекарства, които се покриват с обществени средства.
Междувременно министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов изпрати писмо и до Надзорния съвет на НЗОК, от който зависи промяната на Наредба 10. В него той настоява за проект за изменението й, така че по-бързо да се разпишат условията и реда за договаряне на отстъпки за всички лекарства, а не само за напълно платените, които нямат аналог.Законодателните промени може да намерите тук. 

Сподели в: