Върни се горе

В сряда, 20.12.2023 г. ще се състои заключителна конференция по проекта за изграждане на Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ и Европейския фонд за регионално развитие.

65-месечният проект е осъществен от Националния център по заразни и паразитни болести в партньорство с Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“, Института по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН и Медицинския институт на МВР.

Ще бъдат представени уникалните възможности на изградения лабораторен комплекс и постигнатите високи резултати - предпоставка за бъдещо устойчиво развитие и активно сътрудничество с бизнеса.

Очакваме Ви от 10:00 ч. в Аудиторията на партерния етаж на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26.

Сподели в: