Върни се горе

Във връзка с ежедневно получавани сигнали от родители, че ОПЛ извършват имунизация на децата срещу заплащане на ваксините, Министерството на здравеопазването изрично пояснява следното :

 

Осигурените от Министерство на здравеопазването задължителни ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на страната, са безплатни.

 

Относно въвеждането и прилагането на двете нови ваксини  /Pentaxim и Synflorix/ МЗ напомня, че на безплатна имунизация с петкомпонентната ваксина с търговско наименование Pentaxim /Пентаксим/ подлежат всички деца, родени от м. януари 2010 г.. Най-ниската възраст, от която се прилага тази ваксина е от втория месец след раждането. Осигурена е и безплатна ваксина за децата, които подлежат на втори и трети прием, както и на тези подлежащи на реимунизация /родени през 2009 г./, при спазване на 12-месечният минимален интервал между 3-ти и 4-ти прием.

 

На безплатна имунизация с ваксина срещу пневмококови инфекции с търговско наименование Synflorix /Синфлорикс/ подлежат абсолютно всички деца родени от м. януари 2010 г.

За децата, които до момента са имунизирани по желание срещу заплащане с другата пневмококова ваксина - Prevenar /Превенар/, имунизационният курс трябва да се завърши със същата ваксина, тъй като двете ваксини не са взаимозаменяеми.

 

При искания от страна на общопрактикуващи лекари за заплащане на посочените безплатни ваксини - Pentaxim и Synflorix, Министерство на здравеопазването призовава родителите да подават сигналите в съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

Сподели в: