Върни се горе

Министерството на здравеопазването винаги е водило политика на подкрепа за финансова стабилизация на Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов”, което допринася за подобряване на дейността му и на качеството на оказваната медицинска помощ. В тази връзка ръководството на МЗ изразява учудване от продължаващото изкривяване на фактите в изявления на протестиращите медици и манипулиране на обществеността относно позицията на МЗ.

Още с встъпването в своя мандат през 2005 г. новото ръководство на МЗ предприе мерки за стабилизиране на болницата, която бе натрупала големи просрочени задължения. В края на 2005 г. бяха осигурени допълнителни средства за покриване на неразплатените задължения на болниците с държавно участие, като на „Пирогов” за тази цел са изплатени 11,5 млн. лв.

През 2006 г. отново за покриване на просрочените задължения от предходните години на „Пирогов” е преведена допълнителна субсидия от 11,2 млн. лв.

Отделно от тези суми, МЗ е финансирало и извършвана дейност в „Пирогов”. От 2005 г. досега само от МЗ (извън сумите по клинични пътеки, заплащани от НЗОК) болницата е получила заплащане за дейност в размер на 21,5 млн. лв.

Извън тези суми МЗ е осигурявало и средства за капиталови разходи за «Пирогов» - за извършване на ремонти на сградата и за закупуване на апаратура. За 2006-2007 г. те са на обща стойност 5,3 млн. лв.

През 2006 г. МЗ започна да заплаща за поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които след това не са хоспитализирани, като първоначално този нов ред за финансиране се отнасяше само за «Пирогов». Това ясно показва отношението на МЗ към болницата и отчитането на спецификата в нейната дейност. Едва през 2007 г. в списъка на лечебните заведения, които получават такова заплащане от МЗ, бяха включени и други болници в София и страната, осъществяващи спешна помощ.

Само за сравнение ще посочим, че през 2006 г. - когато НЗОК започна да заплаща цялостно лечебна дейност в болниците, приходите на «Пирогов» от НЗОК са в размер на 28,7 млн. лв., а от МЗ – 16,2 млн. лв. Т.е. приходите от МЗ са повече от половината от тези, получени от НЗОК, и над 1/3 от общите приходи на болницата.

Обобщената информация сочи, че през последните 2 години (времето на управление на новото ръководство на МЗ) финансирането от министерството за дейност на «Пирогов» и за обновяване на материално-техническата му база е в размер на близо 50 млн. лв.

Затова считаме за напълно неоснователни и необосновани изказванията на протестиращи медици от «Пирогов» и обвиненията им към МЗ за незаинтересованост и нерешаване на проблемите на болницата. «Пирогов» е болницата, която е получила най-голямото по размер финансиране от МЗ в сравнение с другите болници с държавно участие, някои от които имат по-голям обем дейност от „Пирогов”.

Подобни изявления и нападки само показват непознаване от страна на техните автори на реалната ситуация в болницата. Това показва и неинформираност на синдикалните организации за основните й резултати по финансовите и медицинските показатели, право на каквато информация им дава законът. Поставените въпроси за формирането и разпределението на средствата за трудови възнаграждения също са от компетенциите на договарянето между ръководство и синдикални организации.

Сподели в: