Върни се горе

Министър Петър Москов издаде заповед за създаване на работна група, която да представи план за по-ефективно използване на наличните кръвни ресурси в държавата. Задача на работната група е първо да анализира слабите места в закона и наредбите, които пречат в момента на работата и затрудняват ефективното използване на дарената и събрана кръв. В рамките на два месеца работната група трябва да предложи законови и нормативни промени, които да гарантират:

1. Ускоряване на процедурите за анализ и изследване на събраната кръв.

2. Увеличаване на качеството на изследванията на кръвта.

3. Създаване на законови механизми за осигуряване на необходимата кръв между районните центрове по трансфузионна хематология, независимо от районирането.

4. Подобряване на организацията и логистиката в системата.

Участници:

Председател: Д-р Николай Андреев, директор на НЦТХ и национален консултант по трансфузионна хематология

Членове: Доц. д-р Румен Попов, началник ЦТХ към ВМА

Д-р Жанина Йорданова, директор РЦТХ Варна

Проф. д-р Фани Мартинова, началник ЛТХ към МБАЛСМ Пирогов

Маруся Йорданова, главен юрисконсулт НЦТХ

Д-р Светла Иванова, началник ЛТХ при СБАЛХЗ

Сподели в: