Върни се горе

По данни на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Бургас, във връзка с постъпили сигнали и писмо на Областен управител на Област Бургас, служители на РЗИ-Бургас извършиха двукратно извънредни пробонабирания от водите за къпане в зона за къпане – „Лозенец–Централен плаж“. При проведените анализи са установени отклонения по изследваните микробиологични показатели над допустимите стойности.

Резултатите показват, че съществува замърсяване на водите за къпане в зоната, което крие риск за здравето на къпещите се. По тази причина директорът на РЗИ Бургас, вчера, 19 август, е издал заповед за временна забрана за къпане в зоната „Лозенец-Централен плаж“.

РЗИ - Бургас следи качеството на водите за къпане в зоната и при получаване на два последователни анализа на водата, съответстващи на изискванията на Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане, ще отмени заповедта.

Здравните власти препоръчват на посетителите на плажа да спазват наложената забрана.

 

 

Сподели в: