Върни се горе

               Днес, 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН, в МЗ се проведе пресконференция, на която бяха представени актуални данни за разпространението на ХИВ/СПИН, както и информация за продължаващото финансиране на дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН. 
               По време на събитието делегати от 18 младежки клуба връчиха на заместник–министъра на здравеопазването д-р Адам Персенски специално изработена „Младежка харта за популяризиране на здравното и сексуално образование в българското училище”. 
             Сред фундаментите на хартата са: достъп до здравно образование; осигуряване на безплатни здравни материали и контрацептиви; създаване на онлайн платформа (база данни) на доброволците в Р България; прилагане на подхода ВОВ – Връстници обучават връстници; стъпки по посока участие на младите хора в процеса на създаване на политики и др. 
               Заместник-министър Персенски благодари на участниците за идеите в Младежка харта за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции и за издигане на здравно-сексуалното образование до приоритет в българското образование, като пое ангажимент както да дискутира с компетентните експерти от Министерството на здравеопазването точките в Хартата, така и да обсъди с представители на други институции възможността за изработване на интегрирани политики по отношение на начертаното в Хартата.  

Сподели в: