Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев и заместниците му Любомир Гайдов и д-р Галин Каменов ще проведат двудневна национална среща в София с директорите на 28-те Регионалните здравни инспекции. На срещата ще бъдат представени приетите на 22.03.2017г. от правителството “Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции в Р България 2017-2020 г.“ и „Национална програма за превенция и контрол и туберкулозата в Р България за периода 2017-2020 г.“.

Основна тема също така ще бъде изпълнението на проекта за модернизиране на спешната помощ на стойност 83 597 313 евро по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Регионалните здравни инспекции имат важна роля при подготовката на проекта – определянето на местата за изграждане на спешни центрове, както и координацията с областните и общинските администрации при придобиването на вещни права. Строителството на всички центрове трябва да започне още тази година. Инвестицията ще бъде разпределена за изцяло ново строителство на 76 спешни центъра, за дострояване на допълнителен етаж или крило на 6 центъра, както и за реконструкция и ремонт на 155 вече съществуващи сгради. По проекта са предвидени и средства за преоборудване и закупуване на нова модерна техника, включително устройства за телемедицина и 400 нови линейки.

По време на срещата с 28-те Регионални здравни инспекции ще бъдат обсъдени и актуални теми, свързани с опазването на общественото здраве и мерките за недопускане разпространението на морбили в страната.

Сподели в: