Върни се горе

Проверките на цените на лекарствата продължават. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Венислава Марик, началник-отдел Информационно аналитична дейност в дирекция Лекарствени продукти и медицински изделия. По думите й, всяка седмица се прави актуализация на регистрите на Комисията по цени и реимбурсиране. „Това е един непрекъснат процес – ние постоянно проверяваме цени, предоставяме ги на Комисията. Там, където е установена по-ниска цена, тя изготвя решение за намаляване. Решението се връчва на притежателя. В срок от 14 дни той има право да обжалва със съответни мотиви. След изтичане на 14-дневния срок, намалението се качва в Приложение 4 на Позитивния списък и се преизчислява стойността по него, която се заплаща от Касата или от болниците, или по този начин се намалява тежестта към Националната каса, бюджета на болниците, а също така и облекчение на пациентите, защото падат цените и за тях”, каза Венислава Марик.

До момента са постъпили обжалвания за около 220 продукта, като всяко от становищата се проверява и се прави становище до комисията. „В по-голямата си част те не са мотивирани. Просто се подава обжалване, за да се отговори на компанията в коя страна е намерена цената, каква е цената. След това обикновено Комисията отхвърля за някои от тях жалбата и влиза в сила цената”, допълни Марик.

Сподели в: