Върни се горе

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) стигна до заключение, че бустер доза от ваксината COVID-19 Vaccine Janssen може да се постави поне 2 месеца след първата доза на хора на и над 18-годишна възраст.

Тази препоръка се основава на данни, които са показали, че бустер доза от ваксината COVID-19 Vaccine Janssen, приложена на възрастни най-малко 2 месеца след първата доза, е довела до повишаване на антителата срещу SARS-CoV-2 (вирусът, който причинява COVID-19). След поставяне на бустер няма данни за риск от тромбоза в комбинация с тромбоцитопения (TTS) или други много редки нежелани реакции, но внимателното проследяване във връзка с това продължава.

CHMP също стигна до заключението, че бустер доза с COVID-19 Vaccine Janssen може да се приложи след две дози от една от иРНК ваксините, разрешени в ЕС, Comirnaty (на Pfizer/BioNTech) или Spikevax (на Moderna).

Както при всички лекарства, EMA ще продължи да разглежда всички данни за безопасността и ефективността на ваксината COVID-19 Vaccine Janssen.

На национално ниво здравните власти могат да издават официални препоръки относно използването на бустер дози, както след поставена една доза от ваксината COVID-19 Vaccine Janssen, така и след две дози от иРНК ваксините, като се вземат предвид местната епидемична обстановка, наличието на ваксини, ефективността и ограничените данни за безопасност на бустер дозата.

Данните в подкрепа на препоръката за бустер на COVID-19 Vaccine Janssen ще бъдат налични в актуализираната продуктова информация.

Национални имунизационни кампании

Провеждането на национални ваксинационни кампании остава прерогатив на националните консултативни технически групи по имунизации, които ръководят ваксинационните кампании във всяка държава членка на ЕС. Тези структури се явяват най-подходящи, с оглед на това, че ще вземат под внимание местните условия, включително разпространението на вируса (особено на варианти, будещи безпокойство), наличието на ваксини и капацитетът на националната здравна система.

ЕМА ще продължи да работи в тясно сътрудничество с националните органи и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) при оценка на наличните данни и предоставяне на препоръки във връзка със защита на обществото в условията на продължаващата пандемия.

Сподели в: