Върни се горе

Народните представители възложиха на министър Кирил Ананиев в срок до 1 април 2019 г. да представи в Народното събрание анализ на трансплантационната дейност в България; план за действие с разписани конкретни задачи, очаквани резултати и срокове, за да стане България пълноправен член на Евротрансплант; необходимите промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Наредба №29 от 2007 г. и стандарта за трансплантация на органи, тъкани и клетки; както и Национална програма за промоция на дарителството на органи, клетки и кръвни продукти. Това решение беше гласувано след днешните разисквания относно организацията на трансплантационното лечение в България по време на парламентарен контрол.

В изказването си в рамките на разискванията здравният министър посочи, че Министерството на здравеопазването финализира проекта на Национална програма по донорство и трансплантация 2019 – 2023 г., както и плана за действие към нея, която включва мерки и действия в следните области – донорство и всички негови аспекти, създаване на програми за подобряване качеството на трансплантационната дейност във всяка болница, където има потенциал за донорство на органи, подобряване на знанията и уменията за комуникация на здравните специалисти относно трансплантацията на органи, подпомагане координаторите по донорство, както и обучение на екипи от български специалисти. Освен това здравното ведомство работи и по национална медийна кампания в подкрепа на донорството, която ще стартира през този месец, стана ясно още от думите на Ананиев.

Пред журналисти министър Ананиев посочи, че като част от националната кампания за донорство, се предвижда разработването и разпространението на т.нар. донорска карта, в която всеки гражданин при желание ще може да отбележи съгласието си за евентуално донорство. Тази карта няма да бъде законово регламентирана, което означава, че гражданите няма да бъдат задължени да притежават такава карта. Картата ще има по-скоро морална тежест и един вид ще дава информация за волята на притежателя ѝ. Картата ще бъде налична на публични места, от които всеки ще може да се снабди с нея и да я носи с личните си документи при желание.

Сподели в: