Върни се горе

Десет затворника в София бяха обучени как да преподават за превенцията на ХИВ/СПИН, кръвно и сексуално преносимите инфекции в местата за лишаване от свобода. Това стана по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Пилотният проект се осъществява с активното партньорство на  затвора в София и сектор „Социални дейности в местата за лишаване от свобода” към Главна дирекция за „Изпълнение на наказанията”. 

След успешно издържан тест десетте ученика получиха сертификати за завършено обучение и вече могат да предават знанията си и да разпространяват предпазни средства и здравно-образователни материали на лишените от свобода в техните отряди. Международният опит показва, че подобни програми имат позитивен ефект върху затворниците, като им дават възможност да променят цялостния си начин на живот. Преподавателите на принципа „равни обучават равни” не заместват професионалистите, а допълват работата им. Най-голямото предимство на този метод е, че той позволява да се установяват стабилни отношения с останалите затворници, персонала и ръководство на местата за лишаване от свобода.

Превенцията и лечението на ХИВ и СПИН са едни от основните приоритети на МЗ. Те се осъществяват по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. През тази година 432 души се възползваха от антивирусната терапия, която държавата осигурява на всички нуждаещи се в пет сектора към Инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен. За тази цел бяха осигурени 21 медикамента на стойност 7.9 милиона лева. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 милион лева. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. Освен това в страната работят седем здравно-социално центъра в ромска общност, в които се предоставят услуги по превенция на ХИВ/СПИН. На 1 декември беше открит последния такъв в кв. Столипиново в Пловдив. Също така в страната функционират 19 постоянно действащи кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). В тях всеки човек може да разбере какъв е актуалният му здравен статус, както и да получи консултация на тема ХИВ/СПИН. Благодарение на дейността на МЗ и неправителствения сектор за популяризиране на превенцията на това заболяване разпространението му в страната е ограничено. Близо 1500 са регистрираните ХИВ-позитивни. За първи път през тази година броят на новоинфектираните млади хора намалява. До средата на ноември в страната има 63 новорегистрирани младежи от 17 до 29 години с ХИВ, което прави 38% от всички нови случаи. През 2010 г. младите хора в тази възрастова група бяха 55% от новорегистрираните серопозитивни лица. Освен това долната възрастова граница през 2010 г. бе критично понижена до 15 години. През тази година тя вече се покачва на 17 години.

 

Сподели в: