Върни се горе

В Световния ден на кръводарителя – 14 юни, ще бъдат наградени редовни кръводарители 


    На 13 юни, четвъртък, в София ще се проведе 53-ата Национална годишна конференция по трансфузионна хематология в България. Форумът се организира от Министерството на здравеопазването, Националния център по трансфузионна хематология и Български червен кръст. Форумът се провежда в навечерието на Световния ден на кръводарителя, който се отбелязва в цял свят на 14 юни.
    Конференцията ще се проведе в сградата на НЦТХ като официалното й откриване ще бъде в 10.00 часа.
    В рамките на форума ще бъде представено изпълнението на Проект „Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология“, който се реализира поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Общият бюджет на проекта е близо 550 хил. лв. Националната информационна система по трансфузионна хематология ще дава в реално време информация за донорите, кръвните продукти, лечебното заведение, както и за лицата, занимаващи се с диагностика, преработка и етикетиране на кръвта. Очакваните резултати от изграждането на системата са: проследяване във всеки един момент на пътя на кръвта от донора до крайния реципиент, количеството кръвни продукти в Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ) и Отделенията по трансфузионна хематология (ОТХ), както и на изтеглените от употреба;  изграждане на национални регистри на донорите, реципиентите и кръвните продукти; подобряване на комуникацията между отделните центрове за кръводаряване. Проектът предвижда изграждане на електронна инфраструктура, която ще осигури свързаност между Централната база данни (ЦБД), НЦТХ, ЦТХ и ОТХ. Ще бъде изграден и Интернет портал за осигуряване на достъп на потребителите до регистрите в режим 24/7.
    С реализирането на проекта ще бъдат подобрени грижите за здравето на донори и реципиенти на кръв и кръвни съставки. Крайният резултат от успешното изпълнение на проекта ще бъде подобряването на лечението в лечебните заведения, което е приоритет на Националната здравна стратегия.
    В програмата на конференцията са предвидени още: отчет на дейността на НЦТХ; представяне на данни за извършените от ИАЛ инспекции по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и др.
    На 14 юни, петък, МЗ, НЦТХ и БЧК ще отбележат Световния ден на кръводарителя с награждаване на редовни кръводарители. Събитието ще се проведе в 11.00 часа в сградата на Националния съвет на Червения кръст.
        

Сподели в: