Върни се горе

         Споразумението предвижда Министерството на здравеопазването да получи експертна техническа помощ от Световната банка, както следва:
 
Дейност 1: Изготвяне на доклад с описание, анализ и диагностика на състоянието на финансирането на здравеопазването в България и разработване на варианти за реформи.
 
Дейност 2: Целева техническа помощ за разработването на проект на план за действие за прилагането в България на системата на диагностично-свързаните групи.
 
Дейност 3: Подготовка на доклад, съдържащ анализ и препоръки за реформиране на фармацевтичния сектор в България.
 
        Финансовият ресурс за реализация на дейностите, заложени в Споразумение се осигурява от Оперативна програма „Техническа помощ".
 

Сподели в: