Върни се горе

    Започна набирането на заявления от лекари-специализанти, кандидатстващи за финансиране по проект „Нови възможности за лекарите в България“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз като МЗ е бенефициент по проекта. Осигурените средства са в размер на 16 млн. лв. като с тях ще се покриват разходите за специализации на около 1000 млади лекари. Договорът за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ  беше връчен на министър Атанасова на специална церемония на 1 ноември т.г. в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов. 
    Срокът за подаване на заявление за кандидатстване за финансиране по проекта е до 31 януари 2013 г. Образци на необходимите документи за кандидатстване могат да се изтеглят от адрес: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652.     
    Документите следва да бъдат подадени лично или по пощата на адрес: гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5, Министерство на здравеопазването, проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”. 
    Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Министерство на здравеопазване в рубрика „Съобщения“ на 7 февруари 2013 г. 
    Класиралите се лекари ще имат възможността да специализират безплатно в рамките на 15 месеца като ще получават и по две минимални работни заплати. По линия на проекта ще се заплащат разходите за практическо и теоретично обучение в размер на 180 лв., медицинско облекло и обувки, както и комплекти учебна медицинска литература.

Сподели в: