Върни се горе

На 20 декември, в Министерство на здравеопазването се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. На събитието присъстваха заместник-министъра на здравеопазването проф. Илко Гетов, екипът, както и ръководителят на проекта Иван Господинов.

Проф. Гетов приветства участниците и представи основната цел на Проекта - укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи.

Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и 68 общини и /или общински лечебни заведения, с които министерството има сключени споразумения за партньорство.

Ръководителят г-н Господинов представи основните дейности на проекта:

  • извършване на строително-монтажни работи за обособяване на изолирани структури за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 и други заразни заболявания;
  • доставка на медицинско и болнично оборудване, включително: респиратори, дефибрилатори, мобилни рентгени, лабораторна апаратура, ехографи, ехокардиографи, пациентни монитори, интензивни легла и други.

 

Проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е с общ 97 791 432.00 лв., която е 100 % безвъзмездна финансова помощ.   

Сподели в: