Върни се горе


         

В съответствие с разпореждане на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев днес изтича 7-дневен срок, в който директорите на седем болници, натрупали най-тежки дългове, трябваше да представят  оздравителни планове за намаляване  на натрупаните  задължения.  Прогнозните разчети в изготвените програми трябва да са за периода до края на м. септември и – до края на годината.

Сред представилите свои  оздравителни планове са ръководствата на УМБАЛ „Александровска” и МБАЛ „Бургас”, МБАЛ-Стара Загора, МБАЛ-Хасково и МБАЛ-Пловдив. 

 

Констатирано е, че оздравителната програма на МБАЛ-Бургас не е подписана от изпълнителния директор на лечебното заведение и не е представено решение от заседание на Съвета на директорите за нейното одобрение.  Програмата  има твърде общ характер, липсват конкретни разчети и прогнози и по същество предложените мерки  нямат антикризисен характер в краткосрочен план, тъй като липсват конкретни намерения за финансово оздравяване на дружеството и погасяване на просрочените задължения до края на 2009 г.

 

В тази връзка са предприети следните действия:

-         Съветът на директорите възлага оперативното управление на болницата на прокурист;

-         Прокуристът е упълномощен да изготви оздравителна програма, която ще бъде приета на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Ръководството на МЗ ще продължи да разглежда оздравителните програми на лечебните заведения.

 

 

 

 

Сподели в: