Върни се горе

Пет договора в изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/  бяха  подписани днес в МЗ. СРИП се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Договорите са по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации. Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването.
От страна на Министерството на здравеопазването договорите бяха подписани от заместник-министър Десислава Димитрова, която връчи на представителите на лечебните заведения символични чекове.
Договорите предвиждат извършване на строително-монтажни работи в две лечебни заведения. В УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен” ще бъде извършен ремонт, оборудване и модернизиране на стойност 487 720 лв.   Изпълнител на строително-монтажните работи е ЕТ „Васил Костов“. В „МБАЛ-Бургас” АД ще бъде извършено строителство по проект  за изграждане на Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията. Подписаният договор е на стойност 509 890 лв. като изпълнител е Обединение МСКГ“.
По три други договора, подписани днес, се осигуряват екипи за организация, администриране и управление на проекти в три лечебни заведения. Фирмата „Трансконсулт БГ” ще управлява проекта по създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали. Стойността 40 718 лв. с ДДС. „Икономическо развитие и инвестиции“ ООД е фирмата за управление на проекта за осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен. Стойността на договора е 27 180 лв. На стойност 27 837 лв. е договорът за управление на проекта за създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги” - Пловдив.
Сподели в: