Върни се горе

В „Държавен вестник”, бр. 67 от 31.08.2012 г. е публикувана Наредбата за реда за предписване, отпускане  и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните. Нормативният акт се издава от министъра на здравеопазването, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и министъра на отбраната.

Ветераните от войните ще продължат да получават от аптеките лекарствата  си по досегашния ред. Те  няма да заплащат нищо в момента на получаването им тъй като са напълно безплатни за тях. За разлика от досегашния механизъм лекарствата ще се получават от аптеки, които имат сключени договори с НЗОК. По-рано лекарствата се получаваха от аптеки със сключени договори със съответната община.     В преходните и заключителните разпоредби на наредбата  е регламентирано, че за всички случаи до момента, в които ветераните са заплатили получаваните лекарства, на тях ще им бъдат възстановени направените разходи.     

 За първи път е предвидено ветераните от войните да получават и безплатна дентална медицинска помощ, която се състои в осигуряването на две зъбопротези, в рамките на две години, всяка на стойност 200 лв. Разходите за тях ще се покриват от държавата.

         Списъкът с международните непатентни наименования на лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните, е публикуван на интернет страницата на МЗ в раздел „Нормативни актове”, „Правилници, инструкции и заповеди".

 

Сподели в: