Върни се горе

Основните препоръки на международните експерти са да се подобрят капацитетът и оборудването на микробиологичните лаборатории и да се обучават повече специалисти в тази област, тъй като в бъдеще вероятен проблем, който би могъл да възникне, е недостигът на кадри, съобщи на редовната пресконференция на Министерство на здравеопазването д-р Флорин Попович-ръководител на работната група, осъществяваща проверката. Важна област, в която трябва да се работи, са комуникациите, тъй като системата на надзор трябва да предоставя информацията навреме, за да се вземат своевременно мерки от органите, контролиращи взривовете от заразни болести, отбеляза д-р Попович.

След приемането на окончателния доклад от проверката на системата за надзор на заразните болести Министерство на здравеопазването ще разработи План за действие за подобряване на противоепидемичната дейност у нас. България ще получи възможност да кандидатства за участие в различни проекти, финансирани от Световната здравна организация, Европейския съюз и други международни организации с цел подобряване на системата за надзор на заразните болести у нас, отбеляза заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Куманов.

Сподели в: