Върни се горе

От 6 до 10 юни ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в 29 болници (виж списъка) в страната. Седмицата на отворените врати се организира от МЗ, „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007- 2011 година”, и програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Това е втората подобна инициатива от началото на годината. Първата се състоя в края на месец март. Тогава през 29-те лечебни заведения преминаха 4 665 души. Сред тях бяха открити 49 нови случая на туберкулоза, а при 235 души заболяването се установи в латентна форма. Всички те получиха от държавата съответното лечение и профилактика. До края на година са предвидени да се проведат още две седмици на отворените врати - през септември и декември.

Провеждането на безплатните прегледи е само част от дейността на 29-те лечебни заведения по договорите им с Министерството на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007- 2011 година” и на програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария - Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”. Общата стойност на сключените договори през тази година е за 1.2 млн. лв. Лечебните заведения получават тези средства основно за пряко наблюдение на пациенти с туберкулоза по време на продължителната фаза от лечението им, която протича в домашни условия. То трябва да се осъществява и след изписването на пациентите от болницата, за да не се възобнови болестта и за да не се развие резистентна форма на туберкулоза. Чрез сключените договори финансово се обезпечава и активното издирване на хора, които са били в контакт с болен от туберкулоза и на лица със симптоми на заболяването, които да бъдат насочени за изследване и преглед при специалист. Тези дейности се изпълняват основно от назначените в лечебните заведения патронажни сестри под контрол на областните DOTS мениджъри и в тясно сътрудничество с неправителствените организации, работещи на областно ниво с уязвимите групи. Особен акцент е поставен върху пряко наблюдаваното лечение в амбулаторни условия на пациентите с мултирезистентна туберкулоза след изписването им от болницата в Габрово. За пациентите, живеещи на по-отдалечени места от областния център, това наблюдение ще се осъществява от медицинските специалисти от първичната здравна помощ, с които лечебните заведения ще сключват договори по програмите. Средства са осигурени и за специалистите, които осъществяват микробиологична диагностика на туберкулозата в съответствие със съвременните изисквания и международни стандарти.

Сподели в: