Върни се горе

На 17 юли /петък/ от 11.00 ч. във Варна стартира Националната лятна АНТИСПИН кампания. Инициативата е продължение на Националната  АНТИСПИН кампания под надслов „Всеки ден е АНТИСПИН ден. Бъди в час!” и ще обхване 18 курортни селища по българското Черноморие. Официалното откриване  ще се състои на входа на Морската градина, където ще бъде разположен мобилен медицински кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

 

Организатори на кампанията са Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в градовете Варна, Добрич и Бургас. Партньори на АНТИСПИН кампанията са общинските и кметски администрации в курортните градове, неправителствени организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, местните координационни офиси по СПИН в градовете Варна и Бургас, както и млади хора - обучители на връстници.

 

Тазгодишната Национална АНТИСПИН кампания се провежда за трети пореден летен сезон и си поставя за цел да популяризира услугата за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. Услугата се предлага в мрежа от 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН /КАБКИС/, създадени в изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. По този начин се реализира една доказана успешна практика тестуването за ХИВ да бъде изнасяно чрез мобилни кабинети на места, където се събират потенциални потребители. В сезона на отпуските услугите по доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ще се предлагат в курортните селища. Изследването се извършва с бърз тест, който отчита резултат в рамките на 5 минути.

Мобилният кабинет е разположен в близост до плажната ивица от 10:00-14:00 и на централни комуникативни места след 19:00 часа. В кабинета ще работят медицински екипи от обучени лекари-консултанти и лаборанти, които ще извършват пред и след-тестово консултиране и ще  извършват бързи тестове. Консултантите ще отговарят на всички въпроси относно ХИВ/СПИН и ще предоставят информационни материали и презервативи.

 

Националната лятна АНТИСПИН кампания „Всеки ден е АНТИСПИН ден. Бъди в час!” е инициатива, която цели да активизира общественото внимание към отговорното сексуално поведение,  употребата на презервативи и важността всеки човек да знае своя ХИВ-статус, като част от грижата за собственото здраве и това на партньора.

 

Броят на официално регистрираните в Министерство на здравеопазването ХИВ –серопозитивни лица към 30 юни  2009 г. е 1 008,  от които 70 лица са открити от началото на тази година. Данните показват, че за същият период на миналата година са били регистрирани 62 лица. Запазват се тревожните тенденции да се откриват ХИВ–позитивни лица сред  младите хора ( 56 % от новооткритите са лица от 19 до 29  г.) и лицата употребяващи интравенозни наркотици (до 30 % от новооткритите т.г.).  От началото на годината са открити и четири ХИВ – серопозитивни бременни жени, а така също и едно ХИВ – серопозитивно дете.

Данните показват, че до 30 май 2009 г. над 21 000 лица са се изследвали в Кабинетите за анонимно и безплатно изследване и консултиране за СПИН.  Над 60 % от новооткритите ХИВ – серопозитивни са се консултирали в КАБКИС или са били насочени от НПО, с които МЗ има сключени договори за работа с основните уязвими групи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

 

Сподели в: