Върни се горе

В 13 лечебни заведения в страната ще бъдат създадени регионални центрове за ранна диагностика на онкологични заболявания. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова на пресконференция във Велико Търново поповодстарта на европейския проект Създаване на Регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов „АД”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с общ бюджет от 148 млн. лв. 

Проектът за изграждането на онкологичния център във Велико Търново се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Той е с обща стойност от 7 милиона и 54 хиляди лв. Предвижда се извършване на строително-монтажни дейности, доставка на медицинска апаратура, мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в изпълнение на проекта, включва: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; два санитарни автомобила. 

Целта на проекта е да се повиши качеството на медицинското обслужване в областите Велико Търново и Габрово. Очаква се след изграждането на Регионалния диагностичен център за онкологични заболявания на година през него да преминават за диагностика и лечение над 23 000 пациенти. 

Съгласно проектните изисквания Регионалният диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов „АД” трябва да бъде готов до 4 месеца. В него ще работят 25 лекари специалисти.

Сподели в: