Върни се горе

Утре, 3 октомври, от 10.00 часа, в двора на УМБАЛ „Александровска“ (входът от бул. „Пенчо Славейков“, след бариерата вдясно), министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще връчи ключовете на 25 нови линейки, закупени в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата стойност на големия инвестиционен проект е в размер на 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ – 163 502 132,68 лв. Срокът за изпълнението на проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.

Сподели в: