Върни се горе

Министерството на здравеопазването публикува указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина до 30 юни 2022 г., следва да предоставят в РЗИ, за да получат към пенсиите си еднократна добавка в размер на 75 лв., във връзка с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет.

Приложените указания се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина (нямат поставена ваксина в България) до 30 юни 2022 г. включително и не са вписани в националния регистър за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:

  • втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
  • първа доза от ваксината Janssen;
  • бустерна доза ваксина срещу COVID-19.

Всяко лице, което е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получило определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна добавка в размер на 75 лв. към пенсията си трябва да предостави на РЗИ по адресна регистрация (на електронен адрес, оповестен на сайта на съответната РЗИ или на място, лично или чрез свой представител) следната информация:

  • копие на документ за самоличност, съдържащ точните имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ);
  • копие на  документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ имената на лицето, както са изписани в документа за самоличност, дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията;
  • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за връзка с лицето или с негов законен представител.

Документите трябва да бъдат предоставени в съответното РЗИ най-късно до 15 юли 2022г. включително.

След получаване на посочените документи, служители на РЗИ извършват преглед на документацията и при необходимост от предоставяне на допълнителна информация подателят на документите се уведомява от служител на РЗИ.

След  проверка на съответствие с данните от НОИ, данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на еднократна добавка в размер от 75 лв. към пенсията на лицата.

 

Сподели в: