Върни се горе

             Във връзка с публикувано на сайта на Министерство на здравеопазването съобщение (http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=4375&home=true) относно заявяване на интерес за участие в грантови схеми за изпълнение на действия, съфинансирани от властите на държавите – членки (т.нар. „Съвместни действия“) Ви информираме, че посоченият краен срок за подаване на документи се удължава до 15.09.2014 г., включително, а срокът за обявяване на резултатите на интернет страницата на Министерство на здравеопазването - до 15.10.14 г.

Сподели в: