Върни се горе

                  За десета поредна година 126 младежи на възраст от 14 до 18 години от 18 общини се включиха в годишното училище „Сексуално здраве и превенцията на ХИВ/СПИН чрез подхода „Връстници обучават връстници – умения за работа на терен и разработване на проекти”. Инициативата започна днес и ще продължи до 8 декември в клуб-хотел „Мурите”, местност Бетоловото, гр. Разлог. 
                 Организатор е Министерството на здравеопазването чрез Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Младежите се обучават за първи път по въпроси, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве. В различните сесии участват и 18 юноши като обучители на свои връстници, 18 кординатори на младежки клубове, 12 професионални обучители и 8 представители на Международната доброволческа мрежа Y-Peer. 
                Годишното училище в Разлог има за задача да повиши капацитета на  доброволците за превенция на ХИВ/СПИН по подхода „Връстници обучават връстници”. Новите знания и умения се изработват благодарение на интерактивни методи като учене чрез опит и преживяване в пленум, малки групи и общински екипи. Едноседмичното събитие ще завърши с представяне на филм, театрална постановка и фотоизложба, пряко свързани с темата за здравната превенция. 
                Събитието се осъществява всяка година в рамките на Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15 - 24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към тях” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Досега в рамките на годишни училища по превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции по подхода „връстници обучават връстници” са обучени над 1 500 млади хора, които успешно прилагат придобитите практически умения при работата си на местно ниво.      

Сподели в: