Върни се горе

           По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 22 ноември 2013 г. общият брой на официално регистрираните в страната лица, живеещи с ХИВ/СПИН, е 1811.
 
          През първите девет месеца на 2013 г. общият брой на лицата, които са изследвани за ХИВ в лабораториите в страната, е 228 405. Отделно в 19-те КАБКИС и 17-те мобилни медицински кабинета на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 62 557 лица са получили анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.
 
          От началото на годината в страната са регистрирани нови 181 ХИВ-позитивни лица.
 
         От новорегистрираните лица 150 са мъже и 31 - жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените - 52 години. Най много от новорегистрираните случаи се намират в София град – 67, Пловдив – 26,  Пазарджик – 13, Варна –12.
 
         Близо половината от тях са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и неправителствени организации, работещи с най-уязвимите групи. Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 37% (67 лица) и инжекционно употребяващи наркотици – 16% (29 лица) от новорегистрираните ХИВ случаи. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (през 2012 г. те бяха 26% от новорегистрираните) и се увеличава делът на лицата сред хомо/бисексуалната общност (през 2012 г. те бяха 35% от новорегистрираните).
 
         Анализът на данните показва, че 12% от новорегистрираните са чуждестранни граждани с различна продължителност на пребиваване в страната.
 
         Няма регистрирани ХИВ позитивни лица сред сирийските бежанци.
 
         През 2013 г. са открити и три ХИВ позитивни жени от общо консултирани и изследвани над 30 000 бременни.
 
        Тази година близо 39% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.
 
       През 2013 г. МЗ е осигурило антиретровирусна терапия за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са пет сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Към 30 септември общо 596 лица получават необходимата терапия, а общо 829 лица са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ. През 2013 г. МЗ осигурява средства за закупуване на 23 медикамента на стойност близо 12 милиона лева. 
 
         За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 милион лева.
 
         Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот.
  
         През 2014 г. се предвижда да бъдат закупени 26 медикамента на обща стойност около 15 милиона лева, като са включени три нови медикамента.
 
         През 2013 г. дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, се изпълняват от мрежа от 19 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 35 здравно-превантивни центъра (9 нископрагови центрове за инжекционно употребяващи наркотици, 8 здравно-социални центрове за работа в ромска общност, 9 дневни центъра за услуги за проституиращи, 5 здравно-образователни центъра за превантивни услуги сред мъже, които правят секс с мъже, 4 кабинета за психо-социална подкрепа за хора, живеещи с ХИВ/СПИН и техните близки), 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни медицински кабинета. За първите девет месеца на 2013 г. нископрагови услуги са предоставени на  49 635 лица от най-уязвимите групи (46 350 бяха достигнати през 2012 г.), а 89 663 млади хора са достигнати с работа на терен и кампанийни дейности за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции (87 796 бяха достигнати през 2012 г.)
 
          И през тази година 562 деца от институции са обхванати от здравно образование, предоставено от НПО.
 
        За първите девет месеца на годината са раздадени общо 1 533 025 безплатни презервативи или общо от началото на Програмата са раздадени 9 120 977 презервативи. 
 
        Във връзка с увеличаването на броя на бежанците и мигрантите в страната и с оглед превенцията на ХИВ/СПИН бяха удвоени графиците на НПО, които предоставят безплатно и анонимно изследване и консултиране и превантивни услуги при работа на терен. 
 
Данни за Европа:
По дани на Европейския център за контрол на заболяванията и Регионалния офис на СЗО за Европа през 2012 г. се наблюдава увеличение на новорегистрираните с над 8 %, като броят на новоинфектираните с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия е 102 000 души, а за страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – 29 000 души. По данни на Федералната статистическа агенция на Руската федерация са докладвани 76 000 нови случаи.
 
       България успява да задържи ниското разпространение на ХИВ/СПИН в страната благодарение на изпълнението на международно препоръчаните интервенции, както за превенция на ХИВ, така и за универсален достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта, като всички превантивни дейности до края на 2014 г. ще се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 
 

 

Сподели в: