Върни се горе

По повод смъртта на г-жа Мария Стефанова Илиева, настъпила на 26.07.2000 г. и сигнал за отказ на ЦСМП – София град да изпълни повикването, беше извършена проверка от МЗ, която установи липса на данни за повикването в компютърната информационна система.

От осъществените за работната смяна 93 повиквания, само 3 са регистрирани по надлежния ред, което е грубо нарушение на служебните задължения на работещите в Районната координационна централа на ЦСМП - София и опит за прикриване на данни за получените повиквания. Във връзка с констатираните нарушения, Министърът на здравеопазването изисква от Директора на ЦСМП – София град налагане на дисциплинарни наказания: Дисциплинарно уволнение на завеждащ смяната.

 Предупреждение за уволнение на останалите медицински специалисти от дежурната смяна в Районната координационна централа Резултатите от извършената проверка ще се изпратят в Комисията по професионална етика на Районната лекарска колегия на БЛС – София град и Комисията по професионална етика на БЛС. МЗ препоръчва на РЗОК – София след извършване на проверка на случая в ХV ДКЦ и съответните семейни лекари на територията му, да бъдат наложени санкциите, предвидени в НРД и индивидуалните договори, след което да бъдат сезирани Комисията по професионална етика на Районната лекарска колегия – София град и Комисията по професионална етика на БЛС. Гражданите, които смятат че не им е била оказана необходимата медицинска помощ или имат оплаквания от оказаната им такава, могат да потърсят правата си и по съдебен ред.

Сподели в: