Върни се горе

На 5.12.2008 г. министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев e поканен да участва в тържествената промоция на новозавършващите студенти-лекари от випуск 2008 на Медицински Факултет към Медицинския университет  – София. 

Тържеството ще се състои в НДК – зала 1, от 10.30 ч.

От 181 дипломанти на випуска 148 са българи, 33 са чужденци. Петима са пълните отличници, които по традиция ще получат наградата „Златен Хипократ”. За отличен успех 36 випускници ще бъдат отличени с поименен почетен знак. Випускниците ще произнесат Хипократовата клетва - моралният обет на бъдещия лекар пред себе си и обществото.

Медицинският факултет е открит с решение на Върховния медицински съвет  през далечната 1917 г. Тогава са обсъдени въпросите за устройството на факултета – структура, програма, бюджет, оборудване. На 31.10.1917 г. е взето решение занятията да започнат на 10.04.1918 г.

Първият випуск на Медицинския Факултет завършва през 1924 г.

Сподели в: