Върни се горе

Във връзка със зачестилите случаи на неизрядна документация за отпускане на скъпоструващи медикаменти за лечение на ХЕР позитивни жени с рак на гърдата, Министерство на здравеопазването напомня:

Три са референтните лаборатории в страната за изследване на ХЕР2. Само с тези резултати пациентите могат да кандидатстват за отпускане на скъпоструващи лекарства, които покрива Министерство на здравеопазването (МЗ). Трите лаборатории се намират в УМБАЛ „Александровска”- София, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен. Изследвания на ХЕР2, направени в друга лаборатория не се вземат под внимание от Централната комисия към МЗ, която разглежда поименните протоколи за отпускане на скъпоструващите медикаменти. Към изследването пациентите трябва да приложат рентгенография, мамография, целотелесна костна сцинтиграфия и ехография на коремни органи. Освен това трябва да се посочи размера на тумора, броя на лимфните възли, теглото на пациентката и датата на завършване на химиотерапията или лъчетерапията.

Около 3600 жени се разболяват от рак на гърдата всяка година у нас. Около 15%-20% от тях имат ХЕР2. Повече информация може да намерите на сайта на МЗ www.mh.government.bg в категорията Нормативни актове/ Медицински критерии. Там от днес са публикувани всички критерии за лечение със скъпоструващи лекарства.

Сподели в: