Върни се горе

Trainex Sofia – обучение и симулационно упражнение ще се състои на 17-20 май 2016 г. в София, в което ще вземат участие представители от 27 държави, част от които - членки на Европейския съюз, а останалите са партньори от Европейската политика за съседство, както и държави кандидатки за членство в ЕС, основно от Средиземноморския и Балканския региони.

Събитието се организира съвместно от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) в Стокхолм и българското Министерство на здравеопазването. Събитието се провежда от екип от експерти на Агенцията по Обществено здраве на Англия (Public Health England) в рамките на сключен рамков договор с ECDC.

 Събитието ще се състои от двудневно обучение за подобряване на знанията и уменията за планиране и провеждане на симулационни упражнения с последващо двудневно симулационно упражнение, насочено към готовността на общественото здравеопазване за отговор на голяма епидемия от вирусно заболяване, предавано от комари, протичаща с местни и международни последствия.

Участие в Trainex Sofia ще вземат експерти в областта на готовността и реагирането от здравния сектор и извън сферата на здравеопазването, както и  експерти от Световната здравна организация, Европейската комисия и Европейския център за превенция и контрол на заболявания.

От българска страна участие в учението ще вземат Главния държавен здравен инспектор д-р А. Кунчев, експерти от Националния център по заразни и паразитни болести, Военномедицинска академия и др. Участниците ще бъдат приветствани от заместник министър д-р Адам Персенски.

Провеждането на обучението и самото симулационно упражнение в нашата страна е признание за добрата работа на структурите, ангажирани с проблемите на общественото здраве в рамките на министерство на здравеопазването и вниманието, което страната отделя за поддържане на висока готовност за отговор в случай на възникване на събития, застрашаващи общественото здраве.

Сподели в: