Върни се горе

През последните 24 часа

• Първи потвърдени случаи в Холандия и Швейцария;

• До момента са съобщени общо 27 случая от 8 държави в ЕС;

• Случаите в ЕС са почти всички при лица, пристигнали от Мексико;

• Потвърдени случаи са докладвани от 13 държави в света;

• ECDC публикува ръководство за мерки на общественото здраве при поява на първи случаи на заболяване, причинено от новия грипен вирус.

Този доклад е на базата на официалната информация, осигурена от националните уебсайтове за обществено здраве или други официални източници. Включени са и данни от надеждни медийни източници.

Европейски съюз

През последните 24 часа 8 нови потвърдени случая са съобщени в Европа: Испания (3), Великобритания (3), както и първите случаи в Холандия и Швейцария. Това доведе до общ брой от 27 потвърдени случая в Европа. (Таблица 1).

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/maps/EU_Map01052009-08h00_big.jpg

Както беше съобщено вчера, всички потвърдени случаи в ЕС са сред пътували до Мексико, с изключение на 1 случай в Испания, заболял вероятно при контакт в дома с човек, завърнал се от Мексико.

Първият потвърден случай в ЕС беше регистриран на 27 април 2009 г. При 13 случая, за които е налична информация, възрастта на заболелите варира между 3 и 41 години. И двата пола (мъже и жени) са засегнати по равно.

Към 1 май 2009 г., един вероятен случай е докладван от Ирландия, 2 – от Франция и 7 – от Великобритания.

Извън Европа

Извън Европа, 454 потвърдени случая на инфекции с грипен вирус A/H1N1 са съобщени от 5 държави.(Таблица 2).

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/maps/World%20Map01052009-08h00_big.jpg

Тази съществена разлика, в сравнение с вчерашния доклад, е вследствие на получени лабораторни резултати на заболели в Мексико, съобщаващи сега  общо 312 потвърдени случая и 12 починали. САЩ съобщават за общо 109 случая от 11 различни щата.

Случаите, съобщени вчера от Коста Рика и Перу чакат за лабораторно потвърждение.

Канада съобщава за общо 28 потвърдени случая, с 9 повече от вчера. Тези нови случаи са свързани с взрив в училище, ситуация сходна с наблюдавана в Ню Йорк, САЩ.

Броят на съобщените случаи от Нова Зеландия се промени значително през последните 24 часа, поради изменения в начина на докладване. 16 случая, съобщени до днес са класифицирани като: 13 вероятни и 3 потвърдени.

Оценка на ситуацията в Европа

Продължават да се съобщават нови случаи в Европа. До днес няма данни за устойчиво предаване на инфекцията от човек на човек на стария континент. Навременното проучване, оценка и съобщаването на  нови случаи продължава да бъде жизненоважно за идентифициране появата на евентуално устойчиво предаване на вируса.

Клиничната картина на регистрираните случаи в Европа продължава да бъде с умерено тежки прояви. Заболелите са основно млади хора, под 50 годишна възраст, което вероятно отразява възрастовата характеристика на пътуващите до Мексико. Затова е твърде рано, на базата на малкото случаи до момента и то сред завърнали се пътници, да се анализира епидемията в Европа, от гледна точка на възрастово разпределение.

Отговора на Европа

Държавите-членки на EС ежедневно съобщават вероятни и потвърдени случаи на ECDC и Европейската комисия, съгласно общата европейска дефиниция, чрез системата за ранно оповестяване (EWRS).

В допълнение, ECDC, съвместно с СЗО разработват систематично и координирано събиране на епидемиологични данни за всеки потвърден случай. Тази информация ще позволи по-подробен анализ на епидемичната ситуация в ЕС, както и на засегнатите и рискови групи население.

Тази информация е съществена за подкрепа на оптималното прилагане на плановете за готовност от държавите-членки.

Ръководство за мерки в общественото здраве при появата на случаи или хора, били в контакт е изработено съвместно с държавите-членки и Европейската комисия:

http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090429_AH1N1_case_management.pdf.

Таблица 1: Общ брой вероятни и потвърдени случаи на грип A/H1N1 в Европа към 1 май 2009 г., 8,00 ч

Държава

Вероятни случаи

Потвърдени случаи

Австрия

0

1

Франция

2

0

Германия

0

3

Ирландия

1

0

Испания

0

13

Великобритания

7

8

Холандия

0

1

Швейцария

0

1

Общо

10

27

Таблица 2: Общ брой потвърдени случаи и починали от грип A/H1N1 извън Европа към 1 май 2009 г., 8,00 ч

Държава

Потвърдени случаи

Починали

Канада

28

0

Израел

2

0

Мексико

312

12

Нова Зеландия

3

0

САЩ

109

1

Общо

454

13

 

 

Сподели в: