Върни се горе

 

Главните промени през последните 24 часа:

· 19 нови случая, съобщени в Европа;

· Първи потвърден случай в Италия и първи вероятен случай в Португалия;

· 9 нови вероятни случая се проучват във Великобритания;

· Към момента, 49 потвърдени и 14 вероятни случая, докладвани от 12 европейски държави;

· В Европа, всички случаи, с изключение на един, са с умерено тежко протичане на заболяването, няма починали;

· По света, 808 съобщени случая, от тях 780 потвърдени;

· ECDC публикува документ за относителния дял от населението, което може да бъде засегнато от пандемията на базата на натрупания до момента опит с грипните пандемии.

 

Този доклад е на базата на официалната информация, осигурена от националните уебсайтове за обществено здраве или други официални източници. Включени са и данни от надеждни медийни източници.

 

ЕС и Европа

През последните 24 часа, 10 нови потвърдени случая са съобщени в Европа: Германия (1), Испания (7), Ирландия (1 – съобщен преди това като вероятен), както и първи случай в Италия. Това доведе до общ брой от 49 потвърдени случая в Европа. В допълнение, 9 нови вероятни случая са докладвани от Великобритания и един – от Португалия. (Таблица 1).

В ЕС, нова поява на предаване на вируса от човек на човек (без данни за пътуване до засегнати райони) е съобщена от Германия, което увеличи броя на тези инфекции до 5. До момента, няма данни за стабилно предаване на вируса от човек на човек в Европа.

Разпределението на случаите по възрастови групи  сочи, че 80% от докладвани 30 вероятни и потвърдени случая в Европа са между 20 и 49 години (фигура 2). От тях, 57% са във възрастовата група 20-29 г., което вероятно отразява тези, които пътуват до Мексико. Това разпределение на случаите по възраст, сред пътници, завърнали се от Мексико, не е представително за населението в риск от заразяване в ЕС.

 

 

Извън Европа

Извън Европа, броят на потвърдените случаи нарасна на 731, съобщени от 9 държави. (Таблица 2). След вчерашния доклад, допълнително 34 потвърдени случая са съобщени от Канада, 19 случая – от САЩ, 79 случая – от Мексико и 1 случай – от Израел. Република Корея и Коста Рика съобщиха своите първи потвърдени случаи и двата завърнали се от Мексико пътуващи.

 

Оценка на ситуацията в Европа

Италия и Ирландия докладваха своите първи потвърдени случаи, което доведе до общ брой от 12 държави, съобщили до момента вероятни и /или потвърдени случаи в Европа.

Очаква се и други страни също да идентифицират първи случаи като издирването продължава с цел навременна диагноза и това намалява въздействието от внос и вероятно разпространение на болестта.

Към момента, заболяването протича умерено тежко, обаче повечето от заболелите са млади лица, пътували към или от Европа. Ето защо, степента на проява на симптомите на грипа, съобщена при тези случаи не е задължително да се наблюдава и при заразяване на малки деца или възрастни хора, както и при хора с придружаващи заболявания. Това се доказва и от ситуацията в Северна Америка.

До момента, 3 от 5-те региона на СЗО са докладвали потвърдени случаи. Постоянно предаване на вируса от човек на човек е съобщено само от Северна Америка.

Ситуацията в Европа е: идентифициран внос на инфекция от Мексико и вероятно от САЩ, но към момента няма постоянно вторично предаване на вируса от човек на човек или епидемии в обществото.

 

Отговора на Европа

ECDC изпрати до държавите-членки на ЕС преглед на наличната информация относно ефективността от издирване на пътници след пътуване със самолет при съмнение за заразяване с грип и публикува документ[1] за относителния дял от населението, което се очаква евентуално да бъде заразено по време на грипната пандемия. Този документ е базиран на опита от предишни пандемии “Развитието на пандемията – начина по който се разпространява грипа”.

http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/The_way_flu_spreads.pdf

 

Държавите-членки на ЕС ежедневно съобщават вероятни и потвърдени случай до ECDC и Европейската комисия, съгласно общата дефиниция за случай на ЕС, чрез системата за ранно оповестяване.

ECDC, съвместно с държавите-членки, Европейската Комисия и СЗО продължава отблизо да следи бързо променящата се ситуация и да публикува ежедневни доклади на своята интернет страница.

Таблица 1: Общ брой вероятни и потвърдени случаи на грип A/H1N1 в Европа към 3 май 2009 г., 8,00 ч

Държава

Вероятни случаи

Потвърдени случаи

Предаване на инфекцията в държавата

Австрия

0

1

 

Дания

0

1

 

Франция

3

2

 

Германия

0

6

2

Ирландия

0

1

 

Италия

0

1

 

Португалия

1

0

 

Испания

0

20

1

Швеция

1

0

 

Великобритания

9

15

 

Холандия

0

1

 

Швейцария

0

1

2

Общо

14

49

5

 

Таблица 2: Общ брой вероятни, потвърдени случаи и починали от грип A/H1N1 извън Европа към 2 май 2009 г., 8,00 ч

Държава

Вероятни случаи

Потвърдени случаи

Починали

Канада

0

85

0

Коста Рика

0

1

0

Ел Салвадор

2

0

0

Хонг Конг

0

1

0

Израел

0

3

0

Мексико

0

476

19

Република Корея

0

1

0

Нова Зеландия

12

4

0

САЩ

0

160

1

Общо

14

731

20


[1] Ръководство за оценка на риска от предаване на инфекциозни заболявания в самолети (проект RAGIDA, Роберт Кох Институт, Германия)

 

 

Сподели в: