Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

  • 253 нови потвърдени случаи, съобщени от страните на EU и EFTA
  • 2,148 нови случая, съобщени от страните, нечленки на EU и EFTA, достигайки общо 105,050
  • Медиите обсъждат три смъртни случая в Обединеното Кралство без никакви основни заболявания, вшключително един лекар на обща практика
  • Белгия обявява стратегия на облекчени мерки, а Финландия престава да проследява пътниците
  • Сайтът на списание Nature публикува едно писмо върху in vivo и in vitro проучвания върху A(H1n1)v грипния щам
  • Бяха публикувани препоръките на Стратегическата Консултативна група от експерти на СЗО  (SAGE) за имунизация

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

От 31-те страни на EU и EFTA, 30 страни са съобщили общо 14,294 потвърдени случаи, включително 16 смъртни случая. През изминалите 24 часа 253 нови случая бяха потвърдени от страните на EU и EFTA.

 

Извън страните на EU и EFTA бяха съобщени общо 2,148 нови случаи в рамките на последните 24 часа, включително 9 смъртни случая; 1 нов фатален случай съобщен от Австралия Ямайка, 2 от Боливия, Филипините и 3 от Колумбия. Общият брой в световен мащаб на потвърдените случаи е 119,344 и 591 смъртни случая.

 

Няколко медийни източници от Обединеното Кралство и международни медийни източници обсъждат три нови смъртни случая сред хора без никакви основни заболявания; 30-годишен мъж от Есекс, 6-годишно момиче от Лондон, и 64-годишен лекар на обща практика от Бедфордшър. Причините за смъртта за последните два случая все още предстои да бъдат официално оповестени. Случаи на тежко заболяване и смъртен изход сред предварително здрави лица не са неочаквани по време на грипни пандемии или сезонните грипни епидемии. Здравните работници ще продължават да бъдат изложени на риск от инфекция с напредването на пандемията, и подходящи мерки срещу вътреболничните инфекции следва стриктно да бъдат прилагани по време на контакти с потенциално инфекциозни пациенти.

 

Белгия официално обяви вчера придвижване към режим на облекчени мерки като националната стратегия за контрол. Това означава преустановяване на процедурите за проследяване на контактните и смяна от базиран на лабораторни изследвания надзор към надзор чрез системата за бдителен надзор.

 

Финландия обяви преустановяване на проследяването на контактните за случаите, свързани с въздушен и наземен транспорт.

 

Едно писмо  letter, публикувано от списанието Nature се обсъжда в медиите днес. Основните резултати от проучването показват, че серуми от хора, родени преди 1920 г. проявяват активност на неутрализиращи антитела срещу пандемичния H1N1 щам. В допълнение, репликацията на грипния A(H1n1)v вирус на мишки, опитомени порове и нечовекоподобни маймуни е по-ефективна от тази със сезонния H1N1, и причинява по-тежки белодробни лезии в тези биологични видове.

 

Препоръки на СЗО за ваксините спрямо пандемичния (H1N1) 2009  

 

Стратегическата Консултативна група от експерти [Strategy Advisory Group of Experts (SAGE)] е най-високото ниво от консултативните органи на СЗО. Стратегическата Консултативна група от експерти проведе съвещание миналата седмица на 7-ми юли, за да бъде актуално осведомена относно епидемиологичната ситуация и клиничния статус на H1N1, както и за да и бъде осигурена актуализация на очакваната наличност на ваксина. Експертите също разгледаха статуса на производство на текущата сезонна епидемична ваксина.

В края на съвещанието SAGE предостави препоръки относно потенциалните възможности за употреба на ваксина, които бяха приети от Генералния Директор на СЗО миналия петък.

Преди всичко SAGE не счита, че е необходимо "превключване" от производство на сезонна към пандемична ваксина, след като по-голямата част от производстовото на сезонната ваксина в Северното полукълбо е почти завършена, и поради това е малко вероятно да се окаже влияние върху производстовото на пандемична ваксина.

По отношение ваксините спрямо пандемичния (H1N1)v, каквото и да е решение - което да бъде взето на ниво страна съобразно епидемиологичната ситуация и наличността на ваксина - следва да произтича от задачата, която  отделната страна би могло да си е поставила сред следните цели: а)да се намали предаването на пандемичния вирус; б) да се защити целостта на съществени служби; в) да се намали заболяемостта и смъртността

С оглед на тези задачи, страните биха могли, и в зависимост от собственото им решение, да вземат предвид имунизация на различни групи:

 

-          всички страни би следвало да имунизират техните здравни работници като първи приоритет за защита на основната здравна инфраструктура;

-          после, може да се има предвид поетапен подход за имунизиране на определени групи, след като първонално налични ваксини няма да бъдат достатъчни. SAGE предлага следните групи за вземане под съображение, отбелязвайки, че страните е необходимо да определят техния приоритетен ред в зависимост от специфичните условия на страната:

 

o   бременни жени;

o   тези над 6-месечна възраст с едно или няколко хронични болестни състояния

o   здрави млади хора от 15 до 49 години

o   здрави деца;

o   здрави възрастни на 50 до 64 години;

o   и здрави възрастни на 65 години и повече.

 

SAGE препоръча да се стимулира производството и употребата на адювантни ваксини и живи атенюирани грипни ваксини, с оглед на очакваната ограничена наличност на ваксина на световно ниво. При тази переспектива, много съществено е да се въведе пост-маркетингов надзор от възможно най-високо качество, след като някои нови технологии, включени в производство на някои пандемични ваксини все още не са проучени с голямомащабни проучвания в определени групи население. По същия начин, от съществено значение ще бъде бързия обмен на резултатите от проучванията на имуногенността и пост-маркетинговата безопасност и ефективност в международната общност, което ще позволи страните да направят необходимите адаптирания на техните имунизационни политики.

The briefing note on the WHO recommendations on pandemic (H1N1) vaccines is available at the link:

Бележките на брифинга относно препоръките на СЗО по отношение ваксините спрямо пандемичния (H1N1) са налични на следния линк:

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine_20090713/en/index.html

 

Аудио файлът и копието от прес брифинга са налични на линка:

http://www.who.int/mediacentre/multimedia/swineflupressbriefings/en/index.html

 

Всички документи, касаещи основните положения на съвещанието от 7-ми юли 2009 са налични на линка:

http://www.who.int/immunization/sage/previous_july2009/en/index.html

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 14 юли 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

 

Страна

Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч*

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи**

Aвстрия

2

35

-

Белгия

15

124

-

България

1

17

-

Кипър

39

297

-

Чехска Република

-

20

-

Дания

4

77

-

Естония

-

15

-

Финландия

6

109

-

Франция***

-

464

-

Германия

26

763

-

Гърция

33

323

-

Унгария

-

26

-

Исландия

-

4

-

Ирландия

25

144

-

Италия

44

224

-

Латвия

-

6

-

Литва

-

5

-

Люксембуг

-

13

-

Малта

7

82

-

Холандия****

-

152

-

Норвегия

-

65

-

Полша

-

33

-

Португалия

5

99

-

Румъния

2

55

-

Словакия

2

30

-

Словения

4

25

-

Испания

-

1034

2

Швеция

23

187

-

Швейцария

15

148

-

Обединено Кралство

-

9718

14

ОБЩО

253

14294

16

 

* Случаи, съобщени между 11 юли 17:00 часа и 12 юли 17:00 часа

** Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

***Случаите, съобщени от Франция включват съобщените от Реюнион-Майот (5), Антили-Гвиана (8), Френска Полинезия (5) и Френска Нова Каледония (34)

**** Случаите от Холандия включват съобщените от Аруба и Холандски Антили

 

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 14 юли 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

 

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч*

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи**

ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ и ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Босна и Херцеговина

-

2

-

Острови в Канала

-

16

-

Хърватия

-

3

-

Македония (ФИРОМ)

2

5

-

Остров Ман

6

7

-

Монако

-

1

-

Монтенегро (Черна гора)

-

10

-

Сърбия

-

3

-

Русийска федерация

13

50

-

Украйна

-

1

-

СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И БЛИЗЪК ИЗТОК

Алжир

-

7

-

Бахрейн

-

29

-

Египет

12

102

-

Иран

-

1

-

Ирак

4

20

-

Израел

-

727

-

Йордания

-

32

-

Кувейт

2

44

-

Ливан

-

53

-

Либия

-

1

-

Мароко

-

20

-

Окупирана Палестинска Територия

-

104

-

Оман

2

8

-

Катар

-

23

-

Саудитска Арабия

-

149

-

Сирия

-

3

-

Тунис

-

5

-

Турция

-

40

-

Обединени Арабски Емирства

-

8

-

Йемен

-

8

-

АфРИКА

Ботсвана

1

1

-

Кап Верде

-

3

-

Етиопия

-

3

-

Бряг на слоновата кост

-

2

-

Кения

1

22

-

Маврициус

-

1

-

Сейшели

-

1

-

Южна Африка

8

70

-

Танзания

-

1

-

Уганда

4

5

-

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Канада

-

9717

39

Мексико

-

11699

121

***САЩ

-

37246

211

ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ

Антигуа и Барбуда

1

3

-

Бахами

4

21

-

Барбадос

-

20

-

Бермудски острови

-

2

-

Британски Върджин острови

-

2

-

 Кайманови острови

-

14

-

Коста Рика

-

351

4

Куба

-

144

-

Доминика

-

1

-

Доминиканска република

-

108

2

Ел Салвадор

14

379

3

Гватемала

-

339

2

Гвиана

-

2

-

Хондурас

-

123

1

Ямайка

6

39

2

Никарагуа

-

357

-

Панама

-

480

-

Санта Лусия

-

1

-

Сейнт Винсент

-

1

-

Суринам

-

11

-

Тринидад-Тобаго

-

65

-

ЮЖНА АМЕРИКА

Аржентина

-

2928

94

Боливия

-

547

2

Бразилия

-

1027

2

Чили

-

9549

25

Колумбия

14

166

7

Еквадор

17

256

2

Парагвай

7

125

3

Перу

159

1912

5

Уругвай

-

550

9

Венецуела

3

234

-

СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮЖНА АЗИЯ

Афганистан

-

14

-

Бангладеш

-

19

-

Китай (континентална част)

60

1362

-

Хонг Конг SAR  Китай

62

1327

-

Индия

-

153

-

Япония

263

2919

-

Макао SAR Китай

8

81

-

 Непал

-

6

-

Южна Корея

79

446

-

Шри Ланка

-

22

-

Тайван

-

72

-

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Бруней Дарусалам

45

300

1

Камбоджа

1

9

-

Индонезия

-

28

-

Лаос НДР

1

7

-

Малайзия

304

772

-

Мианмар

 

1

-

Филипини

959

2668

3

Сингапур

-

1217

-

Тайланд

-

2428

9

Виетнам

61

309

-

 АВСТРАЛИЯ И ТИХИ ОКЕАН

Австралия

-

9050

19

Острови Кук

-

1

-

Фиджи

25

44

-

Нова Зеландия

-

1779

7

Папуа Нова Гвинея

-

1

-

Република Палау

-

1

-

Самоа

-

1

-

Ванату

-

3

-

ОБЩО

2148

105050

573

 

* Cлучаи, съобщени между 11 юли 17:00 часа и 12 юли 17:00 часа

** Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

*** Случаите в САЩ включват както вероятни, така и потвърдени случаи. Те също включват потвърдените случаи от Пуерто Рико.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: