Върни се горе

Главните промени от предишната актуализация

 

  • 563 нови случая бяха съобщени в страните на EU и EFTA, включително 391, съобщени от Обединеното Кралство
  • 3632 нови случая бяха съобщени от страните, нечленки на EU и EFTA
  • Три страни съобщават случаи за първи път: Малта, Палау и Босна и Херцеговина

·         Общият брой на фаталните случаи в световен мащаб е 332

·         Общият брой на фаталните случаи в световен мащаб е 343

·         Понастоящем се разполага с последния анализ на съобщенията на отделните случаи в страните на EU и EFTA

  • Обединеното Кралство адаптира своята стратегия на реагиране, признавайки, че задържане разпространението на вируса не е възможно повече. 391 съобщени от Обединеното Кралство

Епидемиологична актуализация

С Малта, съобщаваща своите първи потвърдени случаи на A(H1N1)v грип, 30 от 31-те страни на EU и EFTA съобщават понастоящем случаи. През изминалите 24 часа бяха потвърдени 563 нови случая в 20 страни на EU и EFTA (Таблица 1). Броят с натрупване на случаите в страните на EU и EFTA сега е 9453, включително 4 смъртни случая. Малта потвърди първите два случая в страната.

Извън страните на EU и EFTA  са съобщени общо  3632 случая, включително 7 смъртни случаи, с което общият брой възлиза на  81,700 случая (Таблица 2). Това включва както Босна и Херцеговина, така и Палау, всяка една от които страни потвърдиха своите първи случаи през изминалите 24 часа.

Обединеното Кралство обяви, че страната е променила своята стратегия на реагиране, признавайки, че задържане разпространението на вируса не е възможно повече. Промяната има предвид да не се прилага повече лечение на близките контактни на тези, които са инфектирани. Нещо повече, няма повече да се извършва лабораторно тестване за потвърждение на всички случаи, с което ще се намали напрежението на здравната система. Ще се изисква пациентите с неусложнени симптоми да остават вкъщи.

Анализът на съобщенията за отделните случаи на A(H1N1)v грип в страните на EU и EFTA беше актуализиран към 29-ти юни. Резултатите може да се видят в края на този доклад, както и на web сайта на ECDC:

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/

 

АНАЛИЗ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ОТДЕЛНИТЕ СЛУЧАИ НА A(H1N1)V ГРИП В СТРАНИТЕ НА EU И EFTA

Тези данни бяха осигурени от националните пунктове за контакт по надзора, и за Системата на ранно оповестяване и реагиране на страните от EU и EЕA. ECDC изразява признанието си за постоянния ангажимент и усилия на тези хора и техните екипи при осигуряването на своевременно съобщаване на достоверни данни за отделните случаи от техните страни.    

 

Ключови моменти

 

l  Бяха съобщени индивидуални данни за 3,678 потвърдени случая на инфекция с  A(H1N1)v грип от 25 от 28-те засегнати страни на EU и EFTA до 29-ти юни 2009 г.

l  Случаите, свързани с пътуване възлизат на една трета от съобщените случаи. През последните 5 седмици относителният дял на случаите в семействата се е увеличил с 18%, т.е. от 49% to 67%, сравнено с първия 5-седмичен период

l  Седемдесет и пет процента от случаите са съобщени при деца и младежи под 30-годишна възраст

l  Респираторни симптоми бяха съобщени от 89% от симптоматичните случаи

l  Гастро-интестинални симптоми бяха съобщени от 14% от симптоматичните случаи

 

Коментар относно методологията на анализа

Поради факта, че не се разполага с информация за симптоматиката в подробности за мнозинството от случаите, и че не може да бъде определен никакъв знаменател, анализът описва по-скоро групите от симптоми, отколкото подробни симптоми. Разпределението на симптомите е описано само при симптоматичните пациенти. Относителният дял на асимптоматичните (непроявилите симптоми) лица не може да бъде преценен с наличните текущи данни.

Индивидуалните доклади за случаи (общ брой n=3,678) формират базата за по-долу изложения анализ. Не бяха съобщени, обаче, всички променливи величини по отношение всички случаи, и поради  това знаменателят варира за всеки поотделен анализ. Данните са най-пълни за инфектирана страна (100%), и не така пълни относно това, дали е вземана профилактика от случая (13%), за наличието на основни болестни състояния (1%) and усложнения (11%). Поради липсата на информация тези данни не бяха анализирани.

Брой на случаите, връзка с пътуване и приемане в болница

 

Както беше публикувано от доклада на ситуацията на ECDC от 28 юни, бяха съобщени общо 6,069  потвърдени случаи като сборни доклади за случаи от 28 от 30-те страни на EU и EFTA. Към  28 юни 2009, Лихтенщайн и Малта не бяха съобщили никакви случаи.

 

От съобщените случаи общо 3,678  случаи на A(H1N1)v  грип бяха съобщени с индивидуални доклади за отделен случай чрез Системата на ранно оповестяване и реагиране към 25 от 28-те засегнати страни до 9-ти юни 2009 11:40 CEST (Taблица 1). Разполага се със специфични публикации за отделни страни и седмични бюлетини [1-6]. Обединеното Кралство предоставя 70% от индивидуалните доклади за случаи.

 

Броят на свързаните с пътуване случаи (които са били извън страната на обявяване по време на инкубационния период) е 1,106 (30%) от 3,667-те случаи на A(H1N1)v грип с налични данни за пътуване. Всички други случаи се считат като потенциално предаване вътре в страната. Мнозинството от случаите при пътници са съобщили завръщане от САЩ USA (67%), следвано от Мексико (16%), Канадa (4%), Обединеното Кралство (4%), Aржентинa (2%), Доминиканската република (2%) and Aвстралия (2%). Всичките други страни, откъдето са се завърнали пътници, възлизаха на по-малко от 1% от внесените случаи.

 

Информация относно хоспитализация беше налична за 3,405 (93%) съобщени случаи от 23 страни. Сред тях, 403 (12%) бяха съобщени като приети в болница. Важно е да се отбележи, че в някои страни беше съобщена  хоспитализация за целите на изолация (например Австрия, Франция), и че други страни са променили своята стратегия за болнично приемане (например Обединеното Кралство приема пациенти сега само по клинични показания). Поради това относителният дял на пациентите, приети в болница, не е индикатор за тежестта на заболяването.


Taблица 1 Съобщен брой на случаите на инфекция с A(H1N1)v грип, връзка с пътуване и болнично приемане, страни на EU/EEA, към 29 June 2009

 

Сборни доклади за случаи

Индивидуални доклади за случаи

Cтрана

Общо случаи(1)

Общо случаи(2)

 Свързани с пътуване(2)

Хоспитализирани(2, 3)

Последна дата на съобщаване

Aвстрия

14

12

11

11

24/06

Белгия

43

43

32

12

19/06

България

7

5

2

5

25/06

Кипър

25

24

6

10

28/06

Чехска република

9

9

9

2

24/06

Дания

44

44

26

5

28/06

Естония

13

13

11

8

26/06

Финландия

36

31

28

3

29/06

France

239

236

170

162

26/06

Германия

388

395*

175

68

29/06

Гърция

88

0

0

0

 

Унгария

8

8

7

2

24/06

Исландия

4

4

3

0

22/06

Ирландия

39

39

34

1

28/06

Италия

102

88

79

23

24/06

Латвия

1

1

1

1

25/06

Литва

1

0

0

0

??

Люксембург

3

4

3

1

26/06

Холандия

118

48

31

1

25/06

Норвегия

24

20

17

0

26/06

полша

14

10

9

7

20/06

Португалия

11

4

4

3

24/06

Румъния

25

25

16

25

29/06

Словакия

9

9

8

8

29/06

Словения

4

0

0

0

??

Испания

541

113

74

0

28/05

Швеция

67

67

52

5

29/06

Обединено Кралство

4250

2426

298

40

23/06

Общо

6127

3678

1106

403

-

 

(1) Съобщавани ежедневно посредством информацията за епидемията
(2) Съобщени като индивидуални данни
(3) Някои хоспитализации бяха за изолационни цели
* някои случаи са двойно съобщени

Разпределение по възраст и пол

Както е показано на Таблица 2, информация по възраст и пол за инфекциите с A(H1N1)v грип е налична за 3,315 cлучаи (90%). Съотношението мъже-жени е 1.1 (1,756 мъже and 1,595 жени). Децата и младежите под 20-годишна възраст възлизат на 52% и 75% са под 30-годишна възраст.

 

Taблица 2 Разпределение по възраст и пол на индивидуалните доклади за случаи на инфекция с A(H1N1)v грип, 25 страни на EU/EEA, 20 април и 29 June (n=3,315)

Възрастови групи

Жени

Мъжe

Общо

Процент

Под 10

347

392

739

22

10 до 19

444

552

996

30

20 до 29

367

381

748

23

30 до 39

178

183

361

11

40 до 49

133

135

268

8

50 до 59

83

59

142

4

≥60

30

31

61

2

Общо

1582

1733

3315

 

 

 

Клинични данни

Сред  2,436-те симптоматични случаи (66% от съобщените случаи), респираторни симптоми бяха съобщени най-често (89%), следвани от температура (78%). Гастро-интестинални  симптоми бяха съобщени от 14% от случаите.

Гастро-интестинални симптоми бяха по-често съобщавани от случаи при лица под  20-годишна възраст (18%), сравнено с по-възрастни заболяли (11%) (p<0.0001).

Лечение и профилактика

Сред 3,068 с налични данни за антивирусно третиране, 60% бяха съобщени като получили антивирусно лечение.

Сред 3,028-те (82% от всички съобщени случаи) с налични данни за предишна имунизация срещу сезонен грип, само 2% са съобщени, че са получили имунизация през последния сезон.

Обсъждане

Въпреки факта, че общият брой на случаите се е увеличил повече от двойно от последния доклад на 17-ти юни (от 2,719 на 6,127), относителният дял на индивидуалните доклади за случаи се е увеличил от 32% на 60%. Това се дължи само на огромните усилия, които полагат страните за осигеряване на информация. Колкото е по-висок броя на случаите, толкова по-трудно е да се получава подробна информация. Въпреки това, дори най-засегнатите страни все още съобщават индивидуални данни на ECDC, макар и с по-малко подробности. След като броят на случаите в страните на EU/EEA продължава да се увеличава, индивидуалното съобщаване ще става все по-затруднително.

ECDC планира да публикува тези доклади на седмична база, използвайки данните, налични всеки понеделник сутринта.

Наблюдаваното намаление в броя на съобщените случаи през последните две седмици най-вероятно се дължи на забавяне в диагностиката и на високото натоварване с работа; то може да се счита като отклонение в съобщаването, което е обикновено срещано, когато се изпозва датата на началото на заболяването. Поради това последните седмици на епидемичната крива следва да се интерпретират с внимание.

Възрастовата разлика след свързаните с пътуване и семейните случаи частично се дължи на училищни взривове, например в Обединеното Кралство, Германия и Франция [2].

Обхващането с имунизация е ниско, след като мнозинството от случаите не принадлежат към известни рискови групи, за които сезонната грипна имунизация е рутинно препоръчвана в повечето страни.

Сравнено с последния седмичен доклад, съотношението на антивирусното третиране на случаите се е намалила от 80% на 60%, което вероятно е резултат от преминаването на страни от стратегия на задържане разпространението на вируса към стратегия на облекчени мерки.

Заключение

Въпреки факта, че сезонният грипен сезон се счита, че е преминал, предаването на новия щам продължава в Европа. В страни с ранен внос на случаи, така наречените ефекти на размножение на вируса, е по-вероятно да се осъществи предаване в обществото по-рано, както се случи в Обединеното Кралство. По-такъв начин относителният дял на случаите в семействата е вероятно да се увеличи в бъдеще.

Най-силно засегнатата възрастова група от случаите в семействата са лица под 20 години. въпреки това, все още е твърде рано да се направи заключението, че тези възрастови групи остават най-силно засегнатите. Ефекти на размножение са имали за резултат училищни взривове, но заболяването може да не се е разпространило все още в общото население. Досега, в Мексико и САЩ най-засегнатите възрастови групи бяха също лица под 20 години [7, 8].

Не може да се направи никакво заключение за тежестта на заболяването, след като не са системно събрани съответните данни. Препоръките за хоспитализация на случаите, за изолацзия спрямо склинични причини, са различни в страните на EU/EEA и е вероятно да се променят с времето, особено когато страните решават да се придвижат от задържане разпространението на вируса към стратегия на облекчени мерки. Наличните данни относно основните болестни състояния и усложнения са оскъдни. Следва да се положат усилияда се регистрира тази информация колкото е възможно по-прецизно. Това ще позволи да се получат базови данни да се прецени дали ще възникне промяна в тежестта на заболяването в прогнозираната вълна през есента.

ECDC заедно със страните-членки и международните организации (СЗО) координират дейностите. Разработването на указания в предвиждане на бъдещи стратегии за надзор на Европейско ниво ще бъде разгледано на съвещание в Стокхолм на 14-15 юли.

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 2 юли 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

 

Страна

Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч*

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи**

Aвстрия

-

15

-

Белгия

2

49

-

България

-

10

-

Кипър

-

58

-

Чехска Република

5

15

-

Дания

2

57

-

Естония

-

13

-

Финландия

4

43

-

Франция

23

311

-

Германия

41

470

-

Гърция

11

109

-

Унгария

-

11

-

Исландия

-

4

-

Ирландия

8

49

-

Италия

7

130

-

Латвия

-

1

-

Литва

2

3

-

Люксембуг

-

4

-

Малта

2

2

-

Холандия

4

134

-

Норвегия

1

41

-

***Полша

4

19

-

Португалия

5

23

-

Румъния

-

36

-

Словакия

4

18

-

Словения

-

4

-

Испания

39

756

1

Швеция

1

74

-

Швейцария

7

65

-

Обединено Кралство

391

6929

3

ОБЩО

563

9453

4

 

*Случаи, съобщени между 1 юли 17:00 часа и 2 юли 17:00 часа

**Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

***Този случай на пациент е гражданин на САЩ, който е бил потвърден и хоспитализиран, докато е пътувал в Полша

 

 

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 2 юли 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

 

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч*

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи**

ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Босна и Херцеговина

1

1

-

Острови в Канала

-

13

-

Остров Ман

-

1

-

Монако

-

1

-

Монтенегро (Черна гора)

5

9

-

Сърбия

-

3

-

Русийска федерация

1

13

-

Украйна

-

1

-

СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И БЛИЗЪК ИЗТОК

Алжир

-

5

-

Бахрейн

-

15

-

Египет

-

67

-

Иран

-

1

-

Ирак

-

11

-

Израел

36

542

-

Йордания

2

22

-

Кувейт

-

34

-

Ливан

8

47

-

Мароко

-

17

-

Окупирана палестинска територия

17

30

-

Оман

-

3

-

Катар

-

10

-

Саудитска Арабия

-

81

-

Тунис

-

3

-

Турция

5

37

-

Обединени Арабски Емирства

-

8

-

Йемен

-

7

-

АфРИКА

Кап Верде

-

3

-

Етиопия

-

2

-

Бряг на слоновата кост

-

2

-

Кения

-

1

-

Маврициус

-

7

-

Южна Африка

10

11

-

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Канада

-

7983

25

Мексико

348

9028

119

***САЩ

-

27725

127

ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ

Антигуа и Барбуда

-

2

-

Бахами

-

6

-

Барбадос

-

10

-

Бермудски острови

-

2

-

Британски Върджин острови

-

1

-

 Кайманови острови

-

13

-

Коста Рика

-

279

2

Куба

-

46

-

Доминика

-

1

-

Доминиканска република

-

108

2

Ел Салвадор

-

226

-

Гватемала

-

262

2

Хондурас

4

123

1

Ямайка

-

32

-

Мартиника

-

2

-

Холандски Антили

-

14

-

Никарагуа

-

310

-

Панама

-

417

-

Суринам

-

11

-

Тринидад-Тобаго

-

53

-

ЮЖНА АМЕРИКА

Аржентина

-

1587

26

Боливия

-

205

-

Бразилия

-

680

1

Чили

1165

7376

14

Колумбия

-

93

2

Еквадор

-

163

-

Парагвай

4

100

-

Перу

-

549

-

Уругвай

-

196

1

Венецуела

-

194

-

СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮЖНА АЗИЯ

Бангладеш

-

7

-

Китай

57

867

-

Хонг Конг SAR  Китай

43

828

-

Индия

-

104

-

Япония

70

1354

-

 Корея (Южна)

8

34

-

Макао SAR Китай

-

3

-

Непал

-

210

 

Шри Ланка

-

15

-

Тайван

11

72

-

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Бруней Дарусалам

23

66

-

Камбоджа

-

6

-

Индонезия

-

8

-

Лаос НДР

-

3

-

Малайзия

-

411

-

Мианмар

-

1

-

Филипини

848

1709

1

Сингапур

82

783

-

Тайланд

-

1414

3

Виетнам

8

131

-

 АВСТРАЛИЯ И ТИХИ ОКЕАН

Австралия

198

4568

9

Фиджи

-

10

-

Френска Нова Каледония

-

6

-

Френска Полинезия

 

2

-

Нова Зеландия

114

825

-

Папуа Нова Гвинея

-

1

-

Република Палау

1

1

-

Самоа

-

1

-

Ванату

-

2

-

ОБЩО

3069

72,247

335

 

 

 

 

 

а) Cлучаи, съобщени между 1 юли 17:00 часа и 2 юли 17:00 часа

* Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

** Случаите в САЩ включват както вероятни, така и потвърдени случаи. Те също включват потвърдените случаи и Американска Самоа

*** Случаите в Мартиника и Френска Полинезия бяха съобщени от Френция

****3 от случаите са съобщени като възникнали на круиз кораб в Куракао

***** Един от случаите в Австралия е съобщен от круиз кораб

 

 

 

 

Сподели в: