Върни се горе

 

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

  • 276 нови случая бяха съобщени в страните на EU и EFTA
  • 512 нови случая бяха съобщени от страните, нечленки на EU и EFTA

·         2 нови страни съобщиха случаи за първи път: Алжир и Етиопия

·         Общият брой на смъртните случаи в световен мащаб е 229

·         Разработки относно пандемичния грип в Северна Америка

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Броят на страните от EU и EFTA, съобщаващи случаи остава 27 от 31. През изминалите 24 часа бяха потвърдени 276 случая в шест страни на EU и EFTA, с Обединеното Кралство като главна съобщаваща страна с 262 нови случая (Таблица 1). Броят с натрупване на случаите в страните на EU и EFTA сега е 3921.

Извън страните на EU и EFTA общо 47781 случая, включително 229 смъртни случая са съобщени, представляващо увеличение с 512 от вчера (Таблица 2).

Алжир и Етиопия бяха двете нови страни, съобщили случаи за първи път. Министерството на здравеопазването на Алжир потвърди един случай при пристигане награжданин от САЩ през Франкфурт.    Министерството на здравеопазването на  Етиопия съобщи 2 потвърдени случая при младежи-студенти, завърнали се от САЩ. Въпреки, че медиите са съобщили случаи в незасегнати зони като Бруней, Брега на слоновата кост и Фиджи, досега не се разполага с никакви официални данни.

ДРУГИ НОВИНИ

Разработки относно пандемичния грип в Северна Америка

Епидемиологична ситуация: Епидемиологичната ситуация в Северна Америка (САЩ и Канада) и начинът, по който реагират тези страни, е от значение за Европа. След като епидемиологичната картина е подобна на тази в учреждения в страните на Европейския съюз и EFTA, реакцията в Северна Америка осигурява поне точки за сравнение за това как Европейските страни биха могли самите те да реагират.

Понастоящем Центровете за контрол и предпазване от заболявания на САЩ правят един доклад на седмица в петък, като последният е от 19-ти юни. Той включва седмичното натрупване от интегрирания комплекс от  системи главно за бдителен надзор, характеризиран като Преглед на грипа ( FluView), който представя данни на 19-ти юни, започващо от края на 23-та седмица (седмицата, завършваща на 13-ти юни). Докладът показа епидемиологична ситуация в САЩ, която  е останала динамична, но във висока степен хетерогенна. Имаше продължаващо предаване в обществото в редица части на САЩ, особено в Североизточната част на страната (Ню Йорк и Ню Ингланд). Седем от десетте региона на САЩ имат поне една област, съобщаващо широко разпространено предаване, но същевременно в други области е наблюдавана малка активност. Лабораторното изследване на проби потвърждава, че сега има малко грипни вируси, циркулиращи  извън A(H1N1)v. Становището на CDC тази седмица, както е изразено на седмичната телеконференция на 18-ти юни е, че те очакват циркулацията на новия вирус да продължи на известно ниво през цялото лято, преди да достигне нов пик пак през есента (1). Телеконференцията също обяви, че при 70% от нуждаещите се от болнично лечение поради инфектирането им, е налице значимо основно заболяване. 

 

Детски летни лагери. Една разработка е относно детските летни лагери с престой и дневни лагери в светлината на възможно предаване сред децата. CDC бързо  издаде подробни указания по въпроса.(2)

Политиките на употреба на антивирусни препарати бяха преразгледани както в САЩ, така и в Канада след появата на A(H1N1)v.  С оглед на лекото заболяване, което в момента се проявява при повечето инфектирани лица с A(H1N1)v както в САЩ, така и в Канада, официалните препоръки са да не се предлагат антивирусни препарати, когато хората имат обикновена, неусложнена инфекция с A(H1N1)v, или инфекция със сезонен грипен вирус. Важни изключения за това са, ако хората попадат в група, където се очаква, че ще бъдат изложени на по-висок риск от тежко заболяване. Поради липсата на сигурност за това дали инфекцията е със сезонен грипен вирус, или с A(H1N1)v, рисковите групи са комбинация от тези, които вече са устнановени за  A(H1N1)v, както и вече съществуващите за сезонния грипен вирус. Антивирусни препарати са също препоръчани за всеки, който е с прояви на тежко заболяване, при което има съмнение за грип, дори ако са минали повече от 48 часа от инфекцията. Постекспозиционната профилактика се препоръчва да бъде вземана под съображение само когато се счита, че е било изложено на заразяване едно лице, попадощо в група с по-висок риск, когато са  изложени на заразяване здравни работници и други "лица от първа линия при провеждане на мерките", или където има взривове, обхващащи затворени институции.  Преекспозиционната (преди експозицията) профилактика обикновено не се стимулира. Нито властите на САЩ, нито тези в Канада не препоръчват използването на откриването на случай, проследяване на контактни и  антивирусни препарати с оглед забавяне, или задържане на предаването. Подходът е този на облекчени мерки, защищават изложените на най-голям риск от тежко заболяване, и здравни работници, изложени на заболяване посредством своята дейност.

1) Телебрифинг на CDC  относно изследването на случаите при хора за новия A (H1N1) грип. 18-ти юни 2009

http://www.cdc.gov/media/transcripts/2009/t090618.htm

2)Временни указания на CDC по отношение дневните и с престой лагери като реакция спрямо инфекции при хора с новия A (H1N1) грипен вирус (14-ти юни) http://www.cdc.gov/h1n1flu/camp.htm   

 

3. Временни указания на CDC относно препоръките за антивирусни препарати за пациенти с  с новия A (H1N1) грипен вирус и техните близки контактни от дата 6-ти май (достъпен от 20-ти юни)  http://www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm

 

4. Агенцията по обществено здравеопазване на Канада използва антивирусни препарати  за третиране на A (H1N1) грипния вирус (Човешки Свински грип) от дата 1-ви май (достъпен от 20-ти юни)

http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/swine-porcine/antiviral-antiviraux05-01-eng.php

 

Нова пандемична фаза на реагиране въведена в Австралия и Нова Зеландия

Нова пандемична фаза беше въведена в Австралия и Нова Зеландия за ръководство на управлението на текущата реакция спрямо заболяването. Бяха дадени по-нататъшни обяснения на обществото и беше изложена информация на web сайтовете на  Министерството на здравеопазването.  Министерството на здравеопазването на Австралия обясни, че няма да бъдат повече подходящи затварянията на училища, като ударението следва да падне върху отстраняването от училище на ученици с респираторно заболяване.

Повече информация е налична на:

http://www.healthemergency.gov.au/internet/healthemergency/publishing.nsf/Content/health-swine_influenza-index.htm

http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/influenza-a-h1n1-care-manageit

 

Нива с натрупване на A(H1N1)v

 

Фигура 2 показва нивата с натрупване на A(H1N1)v инфекцията в страните на EU и EFTA към дата 21 юни 2009. Източникът на популацията, служеща като знаменател е подаден от Световната Банка. Беше приложена класификация на страните по персантили (според точката на сравнение на една четвърт под или над медиана), за да се изобрази разпределението на нивата. Страните с най-високи нива са Северноамериканските страни, Чили и Аржентина, Австралия, Нова Зеландия, Обединеното Кралство, и Исландия. Макар и Исландия да е съобщила само 4 случая, един от които придобит в страната, тя се нарежда сред страните с най-високи нива, поради малко население. Представянето на нивата с натрупване не показва нивото на предаване в страната, тъй като потвърдените случаи включват както внесените, така и придобитите в страната случаи.

 

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 21 юни 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

 

Страна

Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

Aвстрия

-

9

-

Белгия

3

28

-

България

-

2

-

Кипър

2

4

-

Чехска Република

-

7

-

Дания

5

28

-

Естония

-

5

-

Финландия

-

13

-

Франция

-

147

-

Германия

1

275

-

Гърция

-

31

-

Унгария

-

7

-

Исландия

-

4

-

Ирландия

-

18

-

Италия

-

88

-

Люксембуг

-

2

-

Холандия

-

91

-

Норвегия

-

20

-

Полша

3

10

-

Португалия

-

6

-

Румъния

-

18

-

Словакия

-

3

-

Словения

-

1

-

Испания

-

522

-

Швеция

-

49

-

Швейцария

-

27

-

Обединено Кралство

262

2506

1

ОБЩО

276

3921

1

 

 

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 21 юни 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

 

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Русийска федерация

-

3

-

Украйна

-

1

-

СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И БЛИЗЪК ИЗТОК

Алжир

1

1

-

Бахрейн

2

15

-

Египет

4

34

-

Израел

-

219

-

Йордания

10

12

-

Кувейт

-

18

-

Ливан

-

12

-

Мароко

-

8

-

Окупирана палестинска територия

3

8

-

Оман

-

3

-

Катар

-

3

-

Саудитска Арабия

12

34

-

Турция

-

20

-

Обединени Арабски Емирства

-

2

-

Йемен

-

4

-

АфРИКА

Етиопия

2

2

-

Южна Африка

-

1

-

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Канада

-

5710

13

Мексико

-

7624

113

САЩ**

-

21449

87

ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ

Бахами

-

2

-

Барбадос

-

4

-

Бермудски острови

-

2

-

Британски Върджин острови

-

1

-

 Кайманови острови

-

4

-

Коста Рика

-

149

1

Куба

-

15

-

Доминика

-

1

-

Доминиканска република

-

93

1

Ел Салвадор

-

160

-

Гватемала

-

208

1

Хондурас

-

108

-

Ямайка

1

15

-

***Мартиника

-

1

-

****Холандски Антили

-

4

-

Никарагуа

-

144

-

Панама

53

330

-

Сейнт Мартин

-

1

-

Суринам

-

11

-

Тринидад-Тобаго

-

18

-

ЮЖНА АМЕРИКА

Аржентина

70

1080

7

Боливия

12

23

-

Бразилия

-

131

-

*****Чили

-

4315

4

Колумбия

-

64

1

Еквадор

9

95

-

Парагвай

21

48

-

Перу

-

141

-

Уругвай

-

36

-

Венецуела

32

92

-

СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮЖНА АЗИЯ

Китай

54

356

-

Хонг Конг SAR

99

320

-

Индия

20

50

-

Япония

-

740

-

 Корея (Южна)

-

84

-

Макао

2

3

-

Шри Ланка

-

1

-

Тайван

3

61

-

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Лаос НДР

-

1

-

Малайзия

-

23

-

Филипини

-

344

-

Сингапур

-

77

-

Тайланд

-

518

-

Виетнам

-

27

-

 АВСТРАЛИЯ И ТИХИ ОКЕАН

******Австралия

60

2436

1

***Френска Полинезия

-

1

-

Нова Зеландия

42

258

-

Папуа Нова Гвинея

-

1

-

Самоа

-

1

-

ОБЩО

512

47781

229

 

*Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

 

** Случаите в САЩ включват както вероятни, така и потвърдени случаи. Случаите, съобщени от САЩ включват потвърдените случаи от Пуерто Рико.

 

***Случаите в Мартиника и Френска Полинезия бяха съобщени от Френция

 

****3 случая бяха съобщени в круиз кораб в Куракао

 

*****Чили съобщава 2 смъртни случая от случаите, съобщени на 20-ти юни

 

****** 1 от случаите в Австралия съобщен от круиз кораб

Сподели в: